English version of this page

Flytting og elbilpool

Intern flytting

Skal du flytte på deg innen UiO? Budsentralen kan hjelpe deg.

Lån elbil på jobben

Du kan låne elbil når du har behov for transport i arbeidstiden.
 

Enhetenes rutiner og tjenester

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.