English version of this page

Likestillingstiltak

Likestilling er et viktig strategisk anliggende for UiO. Som ledd i likestillingsarbeidet tilbys det fra sentralt og lokalt hold følgende tiltak:

Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer

Bildet kan inneholde: mennesker i naturen, deling, lykkelig, stående, gest.

Programmet er et tiltak for å øke oppmerksomheten på kjønn og rekruttering og minske frafall blant kvinner i akademiske rekrutteringsstillinger. Er du kvinnelig postdoktor som ønsker å komme noen skritt videre i din forskerkarriere? Eller er du i en akademisk toppstilling og vil bidra til at yngre kolleger vokser?

Vi rekrutterer nå mentorer (kvinner og menn i akademiske toppstillinger) og mentees (postdoktorer) for programmet i 2023. Frist: 11. november.

Karriereutvikling for kvinnelige førsteamanuenser

Bildet kan inneholde: friluftsliv, gest, båter og båtliv - utstyr og forsyninger, vannskuter, rekreasjon.Vurderer du å søke om opprykk til professor? Det tilbys årlige opprykksseminar med informasjon om hvordan du bør gå frem om du ønsker å søke opprykk til professorstilling. Vi gir også ut 10 kvalifiseringsstipend årlig til kvinnelige førsteamanuenser, for å frigjøre tid til å kvalifisere til opprykk.