English version of this page

Likestillingstiltak

Likestilling er et viktig strategisk anliggende for UiO. Som ledd i likestillingsarbeidet tilbys det fra sentralt og lokalt hold følgende tiltak:

Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer

Programmet er et tiltak for å øke oppmerksomheten på kjønn og rekruttering og minske frafall blant kvinner i akademiske rekrutteringsstillinger. Er du kvinnelig postdoktor som ønsker å komme noen skritt videre i din forskerkarriere? Eller er du i en akademisk toppstilling og vil bidra til at yngre kolleger vokser?

Opptak til neste mentorprogram gjennomføres våren 2022.

Karriereutvikling for kvinnelige førsteamanuenser

Vurderer du å søke om opprykk til professor? Da kan disse tilbudene kan være interessante:

Opprykksseminar
Kvalifiseringsstipend