English version of this page

Rettigheter og plikter

Rettighetene og pliktene knyttet til kompetanseutvikling er regulert i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen i staten/tilpasningsavtalen ved UiO og Statens personalhåndbok.

Kompetanseutvikling er viktig!

 • Det gir hver ansatt en mulighet til å utføre gitte arbeidsoppgaver på en god og effektiv måte.
 • Det forbereder ansatte til å mestre omstillinger.
 • Det gjør den enkelte ansatte mer konkurransedyktig ved internt avansement.

Rettigheter

Som ansatt ved UiO har du:

 • rett til kompetanseutvikling som er relevant for din stilling
 • rett til å ta kurs i arbeidstiden
 • rett til permisjon med lønn om du tar et kurs (internt eller eksternt) som går i arbeidstiden
 • rett til å søke om å få delta på et hvilket som helst kurs som arrangeres ved UiO
 • rett til å søke om økonomisk støtte ved videreutdanning

Arbeidstakers ansvar

Hver enkelt har et ansvar for å tilegne seg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som kreves for å utføre pålagte arbeidsoppgaver tilfredsstillende.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har ansvar for at sine ansatte får opplæring og videreutvikling som er relevant for den enkeltes stilling. Personalutvikling er en viktig del av Universitetets personalpolitikk. Ledelsen har ansvar for å følge opp dette og påse at dette skjer innen gitte rammer.

Medarbeidersamtalen er et verktøy som er et godt utgangspunkt til planlegging og utvikling av kompetanse. Her kan kurs og andre kompetansegivende tiltak diskuteres og settes inn i en oppfølgingsplan. 

Kursbevis og oppfølging

 • Ved kurs av lengre varighet deles det som regel ut kursbevis. Lengde og innhold i kurset vil her være avgjørende, og om det passer naturlig inn i en CV.
 • Det foretas en avsluttende vurdering av interne seminarer og kurs, enten ved skriftlig eller muntlig evaluering. Evalueringen blir tatt til følge i planlegging av nye kurs.
 • En rekke kurs har oppfølgingsdager, men uavhengig av dette anbefaler vi deltakere å holde kontakten på eget initiativ. Det er utviklende, og er et viktig element i nettverksbyggingen.
Publisert 10. sep. 2008 13:06 - Sist endret 29. mars 2022 11:09