English version of this page

Fagforeninger og verneombud

Arbeidstakere har medbestemmelse og reell innflytelse på arbeidsplassen gjennom fagforeningene og verneombudene.


Fagforeninger

Roller og oppgaver

Fagforeninger ivaretar medlemmenes interesser og sikrer medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. De har to roller: en kollektiv rolle hvor de deltar i møter med ledelsen og er med i beslutningsprosessene, og en rolle hvor de representerer medlemmene i enkeltsaker.

Fagforeningenes oppgaver er:

 1. Kollektivt
  • Delta i møter med arbeidsgiver og være med i beslutningsprosessene
  • Utarbeide krav om nye avtaler
 2. For medlemmene
  • Ta seg av medlemmenes interesser i sentrale og lokale lønnsoppgjør
  • Yte hjelp under arbeidskonflikter og liknende
  • Representere medlemmene i forbindelse med ansettelser
  • Holde medlemmene informert om aktuelle lønns- og arbeidsspørsmål

Medlemskontingent

 • Kontingentbeløpet fastsettes av fagforeningen som du er medlem.
 • Noen fagforeninger fakturerer medlemmene sine for kontingenten, andre har en avtale med arbeidsgiver om at kontingenten blir automatisk trukket i arbeidstakers lønn hver måned.
 • Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget i henhold til Skatteetatens sats for fagforeningsfradrag og vil stå oppført som fradrag i den forhåndsutfylte skattemeldingen du mottar fra Skatteetaten i det påfølgende året.

Fagforeninger ved UiO

Disse fire organisasjonene er parter opp mot arbeidsgiver:

Felles kontaktadresse for alle fagforeningene ved UiO: hovedtillitsvalgte@uio.no

Permisjon ved tillitsverv

Du kan søke om pemisjon hvis du har tillitsverv.

Verneombud

Verneombudene skal engasjere seg i saker som har betydning for arbeidsmiljøet. Deres rolle er beskrevet i arbeidsmiljøloven. Eksempler:

Interesseorganisasjoner

Interesseorganisasjonene arbeider for medlemmenes interesser, men har ingen formell medbestemmelsesrett.

Ved UiO finnes det for tiden kun en interesseorganisasjon:

Publisert 3. nov. 2008 14:05 - Sist endret 18. nov. 2020 21:11