English version of this page

Leder- og organisasjonsutvikling

Lederutviklingsprogrammer

Lederutviklingsprogrammene har som mål å klargjøre lederrollen og å utvikle lederferdigheter og personlige kvaliteter. Det tilbys:

Lederkurs

Lederkursene har som formål å øke bevisstheten rundt, tilføre kunnskap om og gi målrettet utvikling av konkrete ferdigheter som er viktige i ulike lederroller. Eksempler på dette kan være kommunikasjonstrening eller konflikthåndtering.

Aktuelle tilbud:

25 okt.
12:00, og 4. nov. 2021 kl. 09:00 - 12:00. Gjennomføres som digitalt kurs i Zoom (lenke sendes i forkant av kursdagene)
03 nov.
09:00, Zoom - evt. fysiske lokaler på Blindern
04 nov.
12:30, og 14. des. 2021 kl. 09:00 - 12:00. Gjennomføres som digitalt kurs i Zoom (lenke sendes i forkant av kursdagene)
30 nov.
09:30, Zoom - lenke sendes per epost

Se også

Organisasjonsutvikling

Avdeling for personalstøtte gir veiledning i forbindelse med ulike utfordringer innen organisasjonsutvikling, systematisk arbeidsmiljløutvikling, konfliktløsning og team- og ledergruppeutvikling.

Enheter og lokale arbeidsmiljøutvalg kan også bestille skreddersydde kurs innen organisasjonsutvikling hos Enhet for bedriftshelsetjeneste, se kurstilbud.

ARK

Avdeling for personalstøtte tilbyr leder- og prosesstøtte i gjennomføringen av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK.

Eksterne samarbeidspartnere

Det er inngått en rammeavtale med syv eksterne konsulentfirmaer på områdene leder- og organisasjonsutvikling. Ved behov for bistand på disse områdene, kan konsulenter fra én eller flere av våre eksterne samarbeidspartnere benyttes.

Kontakt

Har du kursønsker eller innspill?