English version of this page

Leder- og organisasjonsutvikling

Lederutviklingsprogrammer

Lederutviklingsprogrammene har som mål å klargjøre lederrollen og å utvikle lederferdigheter og personlige kvaliteter. Det tilbys:

Lederkurs

Lederkursene har som formål å øke bevisstheten rundt, tilføre kunnskap om og gi målrettet utvikling av konkrete ferdigheter som er viktige i ulike lederroller. Eksempler på dette kan være kommunikasjonstrening eller konflikthåndtering.

Aktuelle tilbud:

10 jan.
31 jan.
09:00, OsloTech, Forskningsparken
22 feb.
09:00, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg. Lucy Smiths hus
07 mars
09:00, Zoom / Sentralt på Blindern
20 apr.
09:00, Sentralt på Blindern

Se også

Organisasjonsutvikling

Avdeling for personalstøtte gir veiledning i forbindelse med ulike utfordringer innen organisasjonsutvikling, systematisk arbeidsmiljløutvikling, konfliktløsning og team- og ledergruppeutvikling.

Enheter og lokale arbeidsmiljøutvalg kan også bestille skreddersydde kurs innen organisasjonsutvikling hos Enhet for bedriftshelsetjeneste, se kurstilbud.

ARK

Avdeling for personalstøtte tilbyr leder- og prosesstøtte i gjennomføringen av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK.

Eksterne samarbeidspartnere

Det er inngått en rammeavtale med ni eksterne konsulentfirmaer på områdene leder- og organisasjonsutvikling. Ved behov for bistand på disse områdene, kan konsulenter fra én eller flere av våre eksterne samarbeidspartnere benyttes.

Kontakt

Har du kursønsker eller innspill?