English version of this page

Eiendomstjenester

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.

 

Flytting og elbilpool

Flytting av smått og stort, elbilpool.

Møbler og inventar

Ansvarsfordeling innkjøp og reparasjoner inventar, kjøkken, vitenskapelig utstyr. Gjenbruk av møbler.

Budtjenester og post

Postbehandling og budtjenester.

Parkering

Parkeringsoblat og parkeringskart.

Akutte hendelser

Ulykker, innelåsning, heisstans, strømbrudd, store vannlekkasjer. 

Renhold og avfall

Kildesortering, bestillingsrutiner for beholdere og henting av farlig avfall og makulatur, avfallshåndtering, farlig avfall, renholdsrutiner.

Reparasjoner og utbedringer

Inneklima, lyskilder og andre skader på inventar og bygninger.

Internhusleie og tjenestebeskrivelser

Ansvar og rettigheter ved bruk av bygningene. Internhusleie.

Adgang, vakthold og sikkerhet

Adgangskort, alarmer, nødnummer, tyveri og innbrudd.

Kontakt oss

Telefon: 22 84 41 11
E-post: servicetorget@eiendom.uio.no

 

Besøksadresse: Lucy Smiths hus, 8. etasje
Åpningstider: Mandag - fredag, 8 -15