English version of this page

Eiendomstjenester

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Eiendomsavdelingen informerer

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.

 

Akutte hendelser

Ulykker, innelåsning, heisstans, strømbrudd, store vannlekkasjer. 

Adgang, vakthold og sikkerhet

Adgangskort, alarmer, nødnummer, tyveri og innbrudd.

Reparasjoner og utbedringer

Inneklima, lyskilder og andre skader på inventar og bygninger.

Møbler og inventar

Ansvarsfordeling innkjøp og reparasjoner inventar, kjøkken, vitenskapelig utstyr. Gjenbruk av møbler.

Parkering

Parkeringstillatelse, parkeringsapp og parkeringsplasser.

Budtjenester og post

Postbehandling og budtjenester.

Flytting og elbilpool

Flytting av smått og stort, elbilpool.

Renhold og avfall

Kildesortering, bestillingsrutiner for beholdere og henting av farlig avfall og makulatur, avfallshåndtering, farlig avfall, renholdsrutiner.

Internhusleie og tjenestebeskrivelser

Ansvar og rettigheter ved bruk av bygningene. Internhusleie.

Kontakt oss

Telefon: 22 84 41 11
E-post: servicetorget@eiendom.uio.no

 

Besøksadresse: Lucy Smiths hus, 8. etasje
Åpningstider: Mandag – fredag, 08.00 – 15.00