English version of this page

Fridager og høytidsdager


Fridager

Såframt arbeidsforholdene tillater det, er følgende dager fridager for ansatte i Staten:

 • Nyttårsdag (1. januar)
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • Påskeaften
 • 1. og 2. påskedag
 • 1. mai
 • 17. mai
 • Kristi himmelfartsdag
 • 1. og 2. pinsedag
 • 1. og 2. juledag (25. og 26. desember)

Sjekk ut de eksakte datoene for et bestemt år (timeanddate.com).

Ansatte ved UiO har i tillegg fri på:

Fri fra kl. 12.00

I den utstrekning arbeidsforholdene tillater det, har ansatte i Staten fri fra kl. 12.00 følgende dager:

 • Onsdag før skjærtorsdag
 • Pinseaften

Start på arbeidsdagen kl. 10.00

I den utstrekning arbeidsforholdene tillater det, har ansatte i Staten anledning til å begynne arbeidsdagen kl.10.00 mellom jul og nyttår.

 • Dette betyr ikke at alle har rett til 2 timers reduksjon av arbeidstiden, men det gis mulighet til å komme noe senere på jobb i dette tidsrommet.  Det gis derfor ikke rett til å opparbeide fleksitid mellom kl.08.00 og 10.00.
 • Ansatte med deltidsstillinger under 5,45 timer per dag, får ingen reduksjon i arbeidstiden, men har allikevel anledning til å velge å starte arbeidsdagen kl.10.00.
 • Der hvor tjenesten ikke tillater det pga. nødvendig tilstedeværelse, vil arbeidstiden være som normalt.
Publisert 1. juli 2015 14:25 - Sist endret 5. des. 2018 14:16