Trusselhåndtering ved UiO (temporarily only in Norwegian)

UiOs ansatte opplever dessverre tidvis trusler på bakgrunn av sitt virke ved universitetet. Dette kan gjelde både forskere, førstelinjeansatte og andre. UiO tar alle slike trusler alvorlig.

Denne siden veileder trusselutsatte ansatte og deres ledere gjennom en trusselsituasjon. Her finner dere informasjon om UiOs rutiner for håndtering av trusselsaker og hvilken bistand og støtte som er tilgjengelige ved denne typen hendelser.

UiO legger til grunn at ledere følger opp sine ansatte i tråd med god personaloppfølging på UiO, og særlig i situasjoner der ansatte blir utsatt for trusler.

Varsling ved mottak av trusler

Ved mottak av trusler skal du snarest varsle enhet for HMSB på sikkerhet@admin.uio.no eller telefon 22 85 66 66 (Vakt- og alarmsentralen).

Ved umiddelbar fare, ring

Politiet: 112

Vakt- og alarmsentralen: 22 85 66 66

Ressurser for trusselutsatte

Se hva du skal gjøre når du blir utsatt for trusler og hvor du kan få råd og bistand. 

Ressurser for ledere

Oversikt over rutiner og verktøy for leders håndtering av trusler mot ansatte. 

Introduksjonsvideo: Trusler på jobb

Veiledning

Mer informasjon: sikresiden.no

logo sikresiden.noNettstedet sikresiden.no gir informasjon om hva du skal gjøre når og hvis noe skjer, inkludert råd for trusselsituasjoner.