English version of this page

Hvem kontakter du om sidegjøremål og eierinteresser?

Ansatte med

  • behov for brukerstøtte for registrering i HR-portalen
  • spørsmål om sidegjøremål og eierinteresser

Superbruker ved lokal enhet

Spør evt. administrativ leder hvem dette er.

Ledere med spørsmål om policy, regelverk, juridiske problemstillinger

Juridisk gruppe

i Avdeling for personalstøtte

Tekniske spørsmål om applikasjonen eller HR-portalen