Forskningsinfrastrukturutvalget

Forskningsinfrastrukturutvalget skal være UiOs overordnede organ for strategisk arbeid vedrørende forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur.

Om utvalget

Mandat og sammensetning, samt bakgrunn for etablering av utvalget.

Fagråd for eInfrastruktur

Fagråd for eInfrastruktur  er kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for UiOs Forskningsinfrastrukturutvalg på området eInfrastruktur.

Fagråd for kjernefasiliteter

Fagressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget.

Kontakt

Utvalget kan kontaktes via Vibeke Alm

Søk i dokumenter

Veikart for forskningsinfrastruktur ved UiO 2019 og 2020

I årsplan 2019-2020 er det tiltak på å utarbeide et rullerende veikart for forskningsinfrastruktur ved UiO. Arbeidet ble forankret høsten 2018 og startet opp våren 2019. Veikartet skal legges fram for universitetsstyret høsten 2020.

Seminar om Forskningsinfrastruktur og Horizon Europe

Forskningsinfrastrukturutvalget inviterer til seminar om forskningsinfrastruktur og Horizon Europe den 1. juni kl 10.00-11.30.