Forskningsinfrastrukturutvalget

Forskningsinfrastrukturutvalget skal være UiOs overordnede organ for strategisk arbeid vedrørende forskningsinfrastruktur og eInfrastruktur.

Om utvalget

Mandat og sammensetning, samt bakgrunn for etablering av utvalget.

Fagråd for eInfrastruktur

Fagråd for eInfrastruktur  er kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for UiOs Forskningsinfrastrukturutvalg på området eInfrastruktur.

Fagråd for kjernefasiliteter

Fagressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for Forskningsinfrastrukturutvalget.

Kontakt

Utvalget kan kontaktes via Vibeke Alm

Søk i dokumenter