Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emner (80PEDKJONN2)

Om emnegruppen

Emnegruppen kombinerer pedagogiske emner med KFL-emner og utgjør fagfordypning som inngår i bachelorprogammet i tverrfaglige kjønnsstudier.

Emnegruppen er under revisjon. Siste oppstart av gruppen etter studieordningen som er beskrevet nedenfor er for studenter som begynte på bachelorprogrammet høsten 2016.

Emner i emnegruppen er under avvikling

Hvis du begynte på emnegruppen høsten 2016 (eller tidligere), vil du oppdage at emneneskal avvikles over en periode på fem år. Dette kan ha betydning for deg som

  • blir forsinket i studiet ditt eller skal gjennomføre studiet på deltid
  • skal ta eksamen om igjen for å forbedre karakterer

Hva skal du gjøre hvis du blir forsinket?

Hvis du blir forsinket i studieløpet eller har planlagt å gjennomføre studiet på deltid, bør du ta kontakt med studieveileder så raskt som mulig slik at vi sammen kan legge en plan. I det første studieåret bør du prioritere emnene UTVIT1500 og UTVIT1100. . Send en e-post til UV-studieinfo med dine spørsmål eller bestill en veiledningstime for en samtale.

Hva skal du gjøre hvis du skal ta eksamen på nytt for å forbedre karakteren?

Du kan melde deg til eksamen på nytt etter at emnet har hatt siste semester med undervisning. Du finner eksamenssemestrene for emnene på nettsiden for emnene.

Tidligere endringer

Fra høsten 2015 er emnegruppen endret. Studenter som begynte på studiet før høsten 2015 kan velge om de ønsker å følge gammel studieordning eller ønsker overgang til ny studieordning. Ta kontakt med Institutt for pedagogikk for spørsmål om overgang mellom studieordningene.
 

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner:

Du skal velge to av de følgende emnene:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

ExFac-varianten UVEXFAC10 anbefales for de som velger denne 80-gruppen.