FYS4231 – Sensorer og måleteknikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala.

Ved MN er eksamener uten fysisk oppmøte også hovedregelen høsten 2021. Av faglige grunner vil noen emner avholdes med skriftlig skoleeksamen så fremt smittesituasjonen tillater dette.

Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i alle hovedtyper av sensorer og de fysiske prinsippene som ligger til grunn for forskjellige sensormekanismer, i tillegg til databehandling, test oppsett og diskusjon om feilkilder om limiteringer av målesystemer. Emnet gir eksempler på hvilken instrumentering som skal til for å bruke en sensor i et praktisk målesystem. Emnet krever aktiv deltagelse av studentene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til de viktigste hovedtypene av sensorer.
  • vet du hvilke fysiske prinsipper som benyttes i forskjellige typer sensorer.
  • kan du beregne overføringsfunksjonen for et enkelt forsterkersystem som er tilkoblet en sensor.
  • skal du være i stand til å diskutere begrensninger og feilkilder i et målesystem.
  • vet du hvordan en test-rapport skal se ut.
  • har du hørt om vitenskapelige håndverktøy, slik som publisering og sitering av vitenskapelige kilder.
  • har du øvet på å holde foredrag.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før prosjektarbeid i FYS4231:

Det er også en fordel å ha gjennomført FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med følgende undervisning per uke:

  • 2 timer forelesning
  • 2 timer laboratoriearbeid

OBS! Det kan bli endringer i laboratorieundervisningen pga. pandemien

Forelesningene deles i to deler: én med presentasjon fra faglærer og én med presentasjoner fra studentene. Forelesningene vil inneholde diskusjon og gruppearbeid, og det forventes at studentene bidrar aktivt.

Obligatoriske laboratorieoppgaver, og en kort presentasjon av en sensor-type i klassen må være fullført og godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eller skriftlig hjemmeeksamen som teller 100 % av samlet karakter.

Avsluttende muntlig/skriftlig eksamen avgjøres basert på samlet antall påmeldte studenter. 

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:​ FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (videreført), FYS3231 – Sensorer og måleteknikk

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt for muntlig eksamen.

Alle hjelpemidler er tillatt under digital hjemmeeksamen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juli 2021 18:12:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk