MENA2000 – Faste materialers fundamentale oppbygning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i krystallers atomære oppbygging, hvordan krystaller klassifiseres, kjemiske bindinger og molekylorbitalteori, og hvordan en periodisk struktur gir opphav til fenomener som gittervibrasjoner og elektroniske båndstrukturer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • beskrive krystallers periodiske struktur med grunnleggende krystallografi, derunder ha en matematisk forståelse av sammenhengen mellom symmetrioperasjoner, punkt og romgrupper, samt å tegne krystallstrukturer ut i fra Bravaisgitter og motiv eller tabeller for krystallografi.
 • redegjøre hvordan bølger forplanter seg i en krystallstruktur og forstår hvorfor dette er sentralt for å forklare ulike termiske og elektriske fenomener.
 • beskrive tilstandstetthet for fononer og frie elektroner i krystaller.
 • redegjøre hvordan gruppeteori kan brukes til å beskrive molekylorbitalteori, og forstår hvordan dette kan beskrive hybridisering av bindinger, og gi opphav til bånd i enkle periodiske strukturer.
 • forklare hvordan en elektronisk båndstruktur oppstår, og kunne forklare klassifiseringen mellom metaller og isolatorer, samt begrepene effektiv masse, elektron-hull, og Fermi-nivå.
 • bruke egnede digitale verktøy til å konstruere og visualisere ulike krystallstrukturer, beskrive fonon og elektrondispersjoner.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

 • 4 timer forelesninger per uke
 • 4 timer plenumsregning/regneverksted

Dette emnet har 3 obligatoriske innleveringer som må være innlevert og godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100 % ved sensurering

Dette emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 06:12:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk