Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Materialer for solceller: halvledere. Batterimaterialer: Li-batterier, metallhydrid-batterier. Materialer for hydrogenteknologi: produksjon (elektrolyse), lagring (hydrider), brenselceller (faste elektrolytter, ioneledere). Materialer knyttet til gasskraft (katalysatorer, mikroporøse materialer, membraner).

Hva lærer du?

Studentene får en oversikt over oppbygning (sammensetning og struktur) og egenskaper for utvalgte materialgrupper som danner grunnlaget for moderne energiteknologi, samt prinsipper for anvendelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Det gjøres oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Fysisk institutt.

Undervisning

Emnet undervises over hele semesteret, med 2 timer forelesninger og 2 timer kollokvier pr. uke.

Eksamen

Obligatorisk prosjektoppgave som vurderes etter en muntlig eksaminasjon. Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)