MENA3200 – Energimaterialer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Emnet endrer undervisningssemester, og undervises neste gang våren 2022.

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Materialer for solceller: halvledere. Batterimaterialer: Li-batterier, metallhydrid-batterier. Materialer for hydrogenteknologi: produksjon (elektrolyse), lagring (hydrider), brenselceller (faste elektrolytter, ioneledere). Materialer knyttet til gasskraft (katalysatorer, mikroporøse materialer, membraner).

Hva lærer du?

Studentene får en oversikt over oppbygning (sammensetning og struktur) og egenskaper for utvalgte materialgrupper som danner grunnlaget for moderne energiteknologi, samt prinsipper for anvendelser.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undervises over hele semesteret:

  • 2 timer forelesninger per uke
  • 2 timer kollokvier per uke

Eksamen

Obligatorisk prosjektoppgave som vurderes etter en muntlig eksaminasjon. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2022 18:12:49

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst

Dette emnet vil ikke bli undervist høsten 2021.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)