IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i programmering med programmeringsspråket Python. Programmeringsoppgavene handler i stor grad om matematiske beregninger knyttet til temaer fra naturvitenskapen og kjemifaglige problemstillinger.

Studentene har felles undervisning med IN1900 - Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser frem til IN1900 begynner med klasser og objektorientering. Deretter vil kjemistudentene ha egen undervisning og oppgaver knyttet til kjemirelaterte problemstillinger. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du grunnleggende ferdigheter i Python programmering med bruk av datastrukturer, funksjoner, moduler og vektoriserte beregninger
  • behersker du grunnleggende feilsøking og -retting og kan konstruere tester for å finne og rette feil i egne programmer
  • kan du bruke eksterne Python moduler i samspill med egen kode til å integrere, derivere, finne nullpunkter, beregne grenseverdier og rekker, samt løse differens- og differensial-likninger
  • kan du lage matematiske modeller som beskriver kjemiske problemstillinger, og skrive programmer som gjør beregninger med modellene

Opptak til emnet

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogram: MNB-KJMB.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning pr uke.

Undervisningen samkjøres med undervisningen i IN1900 frem til IN1900 begynner med klasser og objektorientering.

I den siste delen vil det være krav om obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske øvelser for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital deleksamen er felles med IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser som teller 25% av sluttkarakteren. Avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen teller 75% av sluttkarakteren.

Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført), INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt), IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering, INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser og BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap. Listen er ikke uttømmende.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 00:14:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk