KJM3110 – Elektrokjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon i elektrokjemi; teori, metoder og bruksområder. Det bygger på fysikalsk kjemi og forbereder studenten på elektrokjemiske problemstillinger og metoder i masterstudier så vel som i arbeidslivet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du identifisere, definere, og klassifisere elektrokjemiske reaksjoner og komponentene som inngår - elektrolytt, elektroder, membraner og grenseflater.
 • har du fundamental forståelse for definisjoner, drivkrefter, mekanismer og kinetikk for elektrokjemiske reaksjoner.
 • kjenner du oppbygging og egenskaper til elektrode-elektrolytt-grenseflater.
 • kan du utføre elektrokjemiske eksperimenter med forskjellige typer celler og instrumentering (potentiostat og impedansspektrometer).
 • har du kunnskap om elektrokjemiske applikasjoner og problemstillinger av viktighet i dagens samfunn og industri.

Opptak til emnet

Emnet har maks 20 plasser grunnet kapasitetsbegrensning på laboratorieundervisning

Rangering:

 1. Programstudenter på følgende studieprogrammer: Kjemi og biokjemi (bachelor), Kjemi (bachelor) (videreført), Materialer, energi og nanoteknologi (bachelor) (videreført) og Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (bachelor).
 2. Studenter som har tatt emnet KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk eller tilsvarende emner.
 3. Andre studenter. Ved poenglikhet blir det foretatt lodd-trekning.

Obligatoriske forkunnskaper

KJM1101 – Generell kjemi, eller MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi eller tilsvarende emner.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende HMS-kurs må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM3110:

KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk

Undervisning

Emnet går over et semester med seks timer undervisning per uke. Det obligatoriske laboratoriekurset kommer i tillegg. Undervisningen består av:

 • 4 timer forelesninger

 • 2 timer gruppeundervisning

 • 4 hele laboratoriedager i løpet av semesteret

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

  Du må kunne fremvise dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 og HMS0505 på første, obligatoriske laboratorieøvelse.

  Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste) Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

  Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

  Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

  Adgang til undervisning

  Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

  Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100% ved sensurering.

  Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen..

  Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator. Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

  Eksamensspråk

  Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

  Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

  Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

  Se mer om eksamen ved UiO

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2022 19:20:09

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  10
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Vår
  Eksamen
  Vår
  Undervisningsspråk
  Engelsk