KJM3120 – Uorganisk materialkjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet beskriver sentrale temaer innen uorganisk kjemi og uorganisk materialkjemi. Emnet gir et bredt grunnlag for studenter som sikter mot masterstudier i uorganisk kjemi, material- og nanokjemi. Temaene som omhandles er: struktur-egenskapsrelasjoner; symmetri; kjemisk binding, elektroniske, magnetiske og optiske egenskaper for komplekser; termodynamikk, stabilitet og ikke-støkiometri.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du til generelle prinsipper og noen viktige krystallstrukturtyper for uorganiske forbindelser
 • kan du benytte symmetri og krystallografi som verktøy for å beskrive geometri til uorganiske molekyler og kompleksioner, samt faste stoffer
 • har du innsikt i struktur-egenskapssammenhenger for funksjonelle uorganiske materialer
 • kan du beskrive binding og elektroniske egenskaper for kompleksioner og enkle uorganiske forbindelser
 • kan du forklare termodynamisk stabilitet og ikke-støkiometri av uorganiske faste stoffer som funksjon av trykk og temperatur, og partialtrykk av gasser
 • har du innsikt i hvordan termodynamiske data og røntgendiffraksjonsdata innsamles og evalueres med hensyn på datakvalitet og bruk innen uorganisk kjemi
 • kan du bruke simuleringsverktøy for termodynamikk, gasslikevekter, struktur-betraktninger, og for elektroniske egenskaper for kompleksioner
 • vil du, hvis du er MENA-student, ha fått laboratorie-erfaring med syntese og karakterisering av uorganiske forbindelser, ganske tilsvarende det KJM-studenter har fra KJM2500
 • kjenner du til hvordan struktur og kjemi for faste stoffer kan gi opphav til funksjonelle egenskaper for ulike anvendelser

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning:

KJM1121 – Uorganisk kjemi I, KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk, og enten KJM2500 – Syntese og karakterisering eller MENA2000 – Faste materialers fundamentale oppbygning.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester. Undervisningen består av:

For studenter på Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (bachelor) er godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Oppmøte til laboratorieundervisningen er obligatorisk, og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Du må kunne fremvise dokumentasjon på at du har bestått HMS-kursene på første laboratorieøvelse.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) som teller 100 % ved sensurering.

To obligatoriske oppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Studenter på Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (bachelor) må i tillegg ha godkjent laboratoriekurs før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM4120 – Uorganisk materialkjemi

Hjelpemidler til eksamen

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 08:23:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)