KJM2500 – Syntese og karakterisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i praktisk arbeid i syntese og karakterisering av organiske og uorganiske forbindelser samt biokjemiske arbeidsmetoder. Det praktiske arbeidet underbygges av teori. Emnet gir en godt grunnlag i laboratorieferdigheter for eksperimentelle prosjekt- og masteroppgaver.

Hva lærer du?

Etter at du har tatt emnet har du:

 • kunnskap om fremstilling av forbindelser.
 • kunnskap om identifisering (krystallstruktur og kjemisk sammensetning) av forbindelser.
 • kunnskap om metoder for å rense og bestemme renhet av forbindelser.
 • kjennskap til vanlige metoder og teknikker generelt som er tilgjengelige for syntese og karakterisering av forbindelser i ulike aggregattilstander.
 • behersker du laboratoriejournalføring samt HMS-evalueringer av planlagt eksperimentelt arbeid.

Opptak til emnet

Antall plasser: 24

Emnet er kun for studenter på bachelorprogrammet i Kjemi og biokjemi. Studenter på studieretningen kjemi vil bli prioritert.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

KJM1111 – Organisk kjemi I, KJM1121 – Uorganisk kjemi I, KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere

Godkjent laboratoriekurs KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk og KJM2400 – Analytisk kjemi I

Undervisning

Emnet består av tre deler (organisk, uorganisk og biokjemi).

I hver del gis det ca. 10 forelesninger/seminarer og et obligatorisk laboratoriekurs på ca. 40 timer.

For hver del må laboratoriekurset være godkjent og laboratorierapport må være innlevert innen gitte firster for å kunne gå opp til deleksamen. Rapporten inngår som en del av vurderingsgrunnlaget til hver deleksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Tre deleksamener som hver teller en 1/3 av sluttkarakteren. Minst to av tre deleksamener må være bestått for å få avsluttende karakter

Hver deleksamen består av en vurdering av laboratorierapporten, en praktisk prøve og en muntlig eksaminasjon. Både laboratorierapport og praktisk prøve må være bestått før muntlig deleksamen. Den muntlige eksaminasjonen vil basere seg på laboratorierapporten, den praktiske prøven og øvrig teori.

For hver del må laboratoriekurset være godkjent for å kunne gå opp til deleksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. feb. 2020 21:19:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk