Oppbygging og gjennomføring

Bachelorgraden i polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Studieretningen består av:

  • fordypning i polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk, 80 studiepoeng (80-gruppe)
  • støttegruppe i språk-, kultur- eller samfunnsfag, 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • frie emner, 40 studiepoeng
  • exphil og exfac, 20 studiepoeng
6. semester Fritt emne Støttegruppe (40-gruppe) Støttegruppe (40-gruppe)
5. semester POL2000 – Polsk tekstkulturTSJ2000 – Tsjekkisk tekstkultur eller BKS2000 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstkultur Støttegruppe (40-gruppe) Støttegruppe (40-gruppe)
4. semester Obligatorisk utenlandsopphold
3. semester POL1102 – Polsk språk 3TSJ1102 – Tsjekkisk språk 3BKS1102 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 3 Fritt emne Fritt emne
2. semester POL1002 – Polsk språk 2, TSJ1002 – Tsjekkisk språk 2, BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 2 SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester POL1001 – Polsk språk 1, TSJ1001 – Tsjekkisk språk 1, BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 1 Fritt emne (anbefalt SEU1504 – Øst-Europas historie

Examen facultatum 

Anbefalt: EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsgruppe i polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk (80-gruppe)

Du velger en fordypningsgruppe (80 studiepoeng) i polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk. Fordypningsgruppene består av fire språkspesifikke emner (40 studiepoeng), ett felles litteratur- og samfunnsemne (10 studiepoeng) og et semesters obligatorisk utenlandsopphold (30 studiepoeng).

80-gruppe – Polsk (80POLSK):

80-gruppe – Tsjekkisk (80TSJ)
80-gruppe – Bosnisk/kroatisk/serbisk (80BKS)

Obligatorisk studieopphold i utlandet

Studieopphold i landet hvor det valgte språket brukes inngår i fordypningen/80-gruppen. Du reiser ut i fjerde semester og har mulighet til å forlenge med femte semester. UiO har utvekslingsavtaler i Polen, Tsjekkia, Kroatia, Bosnia og Serbia hvor du kan ta fullt studium på 30 studiepoeng som kan innpasses i denne studieretningen. Obligatoriske forkunnskapskrav for studieopphold i utlandet er 60 studiepoeng i avlagte eksamener hvorav 30 studiepoeng skal være emner i språk.

Støttegruppe (40-gruppe)

Se liste over mulige 40-grupper og les smarte tips for valg av 40-gruppe.

Du velger 40-gruppe i et annet fag enn polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk. Du kan ikke selv sette sammen en 40-gruppe. Du må forholde deg til oppbyggingen til hver enkelt 40-gruppe. Ta gjerne kontakt med dine lærere og din studiekonsulent for å finne ut hva som er det beste valget for deg.

Frie emner

Frie emner er emner på universitets- og høyskolenivå som gir studiepoeng. Du kan i dine frie emner ta flere emner innen øst- og sentraleuropeisk områdekunnskap om du ønsker det. Se her for gode tips om valg av frie emner.

Det er lurt å tenke godt igjennom hva du skal bruke dine frie emner til. Du kan for eksempel bruke frie emner til å bygge ut din 40-gruppe til 60 studiepoeng for å kvalifisere deg til å undervise i den videregående skolen. For studenter som ønsker undervisningskompetanse, gjelder særlige krav til emnesammensetning. Du kan finner mer informasjon om dette på HFs side om skolefag.

Du kan også bruke dine frie emner på emnetråder. En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til et felles tema og som til sammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller emnegruppe. Mer informasjon om emnetråder finner du på denne siden.

Examen philosophicum (exphil) og Examen faculatum (exfac)

Du kan velge om du tar EXPHIL03 – Examen philosophicum med seminarvarianten eller selvstudiumsvarianten. Vi anbefaler sterkt at du tar seminarvarianten og følger undervisningen. Exphil kan også tas på engelsk, med samme innhold og pensum. Den engelske varianten, EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (nedlagt), oppfyller samme krav til exphil i bachelorgrad som den norske. Les mer om valg av exfac her. Har du spørsmål om valg av exfac, ta kontakt med din studiekonsulent.

Informasjon til studenter med opptak til og med høsten 2016

Oppbyggingen av 80-gruppene i polsk, tsjekkisk og bosnisk/kroatisk/serbisk er revidert fra og med høsten 2017. Du følger emnekombinasjonen i den reviderte 80-gruppen. Du kan se den gamle oppbyggingen nederst på nettsidene for hver 80-gruppe.

Innpassing av annen utdanning

Hvis du har tidligere utdanning fra andre universiteter og/eller høyskoler kan du søke om å få godkjent dette inn i graden din etter at du har fått opptak på programmet. Gode forkunnskaper fra videregående skole kan ikke gi fritak fra emner. Se informasjon om godkjenning av utdanning.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Europeiske språk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 19. mai 2017 15:25 - Sist endret 31. okt. 2019 10:57