Oppbygging og gjennomføring

For deg som startet på studiet 2007-2016

Matematikk og økonomi er et treårig studium. Studiet har en obligatorisk del på 110 studiepoeng inklusiv examen philosophicum. I tillegg inneholder hver studieretning obligatoriske fordypningsemner og i noen tilfeller emner som kan velges mer fritt.
Beskrivelser av oppbygning av den enkelte studieretning finner du her:

Alle studieretningene bygger på et felles første år. Ved slutten av andre semester må studentene velge studieretning. Det er visse muligheter for å gjøre om dette valget, senest før femte semester.

Under finner du en generell beskrivelse av en studieplan i dette programmet.

6. semester Emne avhengig av studieretning Emne avhengig av studieretning Emne avhengig av studieretning
5. semester Emne avhengig av studieretning Emne avhengig av studieretning Emne avhengig av studieretning
4. semester MAT2400 – Reell analyse * EXPHIL03 – Examen philosophicum * Emne avhengig av studieretning
3. semester MAT1120 – Lineær algebra ECON2310 – Makroøkonomi 2 ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) \ STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt)** STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) De tre emnene MAT2400 – Reell analyse , ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) og EXPHIL03 – Examen philosophicum inngår i alle fire studieretninger, men det varierer i hvilke semestre de skal tas. (Se detaljerte studieplaner for nærmere forklaring.)

**) Emnet ECON1500 undervises siste gang våren 2017, og siste eksamen avholdes våren 2018. 

Følgende fellesemner (110 studiepoeng) er obligatorisk i studieprogrammet:

I tillegg vil det i alle studieretningene inngå to av de følgende fire:

*Tidligere ECON3215 – Microeconomics (nedlagt)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på programmet fra og med høsten 2015 kreves følgende HMS-emner:

For studenter som startet på programmet fra og med høsten 2012 til og med våren 2015 gjelder følgende HMS-krav: MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet

For mer informasjon, se egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i matematikk og økonomi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. mars 2018 13:02