Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Termodynamikk og dens statistiske tolkning. Termodynamikkens hovedsetninger. Ideell gass, paramagnetisme og enkle krystaller som modellsystemer. Varmekraftmaskiner. Generelle termodynamiske relasjoner,fri energi og kjemisk potensial. Faseoverganger for rene stoffer. Massevirkningsloven for enkle kjemiske reaksjoner og ionisasjon. Grunnleggende elementer av klassisk statistisk mekanikk og kvantestatistikk. Fermi- og Bose gasser, Bose-Einstein kondensasjon.

Hva lærer du?

Mange fysiske fenomener og prosesser som observeres i naturen har sin egentlige forklaring på det mikroskopiske (atomære) nivå. Ved hjelp av grunnleggende kunnskaper i statistisk fysikk skal studentene kunne analysere og forstå slike sammenhenger for fysiske problemstillinger knyttet til temperatur og energi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2160:

 

For studenter som tar FYS2160 høsten 2015 eller senere gjelder at FYS2160 ikke kan inngå i grad før de følgene emnene er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner .

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 - Kalkulus, MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 - Lineær algebra, FYS-MEK1110 - Mekanikk, FYS1120 - Elektromagnetisme og FYS2140 - Kvantefysikk.

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FYS114, som undervises siste gang høsten 2002.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet gis om høsten og går over ett semester. Det gis fire timer forelesning pr. uke, samt to timer med gruppeundervisning og datalab.

Emnet har obligatoriske innleveringsoppgaver, og 2/3 av disse må være godkjent for å kvalifisere til eksamen.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått tidligere enn første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2160:

 

 

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 - Laboratoriesikkerhet  og HMS0505 - El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS2160.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer (primo desember) som vektes ca. 100%.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler: Øgrim og Lian "Fysiske størrelser og enheter". Rottman: "Matematisk formelsamling". Godkjent kalkulator. To A4 ark med notater

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk