Arbeidsplikt for vitenskapelige tilsatte ved TF

Fastsatt av fakultetsstyret 10. april 2008, sist endret september 2018.

VITENSKAPELIGE STILLINGER SAMLET ARBEIDSPLIKT

Den samlede arbeidsplikt for alle vitenskapelige tilsatte i full stilling utgjør i netto arbeidstid 37,5 timer per uke, 7,5 timer per dag. Dette utgjør 1695 timer per år for tilsatte under 60 år (i timetallet er det gjort fradrag for fem ukers ferie og bevegelige helligdager); 1657,5 timer per år for tilsatte som fyller 60 år i ferieåret (fratrekk for ytterligere en uke ferie); 1567,5 timer fra det året de fyller 62 år (fratrekk for ytterligere 12 ekstra fridager/seniordager).

Arbeidsplikten fordeles som følger:

For tilsatte i professorater, førsteamanuensis- /amanuensisstillinger og forskerstillinger med undervisningsplikt:

  • Samlet arbeidsplikt: 1695 timer/1657,5 timer/1567,5 timer
  • Forskning/formidling: 45 % = 763 timer/746 timer/705 timer
  • Undervisning: 45 % = 763 timer/746 timer/705 timer
  • Administrasjon: 10 % = 170 timer/166 timer/157,5 timer

For tilsatte i førstelektor-/universitetslektorstillinger:

  • Samlet arbeidsplikt: 1695 timer/1657,5 timer/1567,5 timer
  • Undervisning: 75 % = 1271 timer/1243 timer/1176 timer
  • Administrasjon: 10 % = 170 timer/166 timer/157,5 timer
  • Faglig utvikling: 15 % = 254 timer/248,5 timer/234 timer

For tilsatte i professor II stillinger

En professor II stilling utgjør netto 339/331,5/313,5 arbeidstimer per år, eller 20 % stilling og er tidsbegrenset. Arbeidsplikten reguleres i henhold til kontrakt som inngås om fordelingen av arbeidstid mellom undervisning, veiledning, eksamensarbeid, bedømmelsesarbeid, deltakelse i forskningsprosjekt o.a.

For tilsatte i postdoktorstillinger

En tilsatt i postdoktorstilling med 3 års tilsetting har normalt 10 % undervisningsplikt i stillingen. For tilsetting ut over 3 år vil normalt undervisningsplikten øke.

Regnskap for arbeidsplikten

For fast vitenskapelige tilsatte føres det timeregnskap for arbeidsoppgaver innenfor undervisning, men ikke for arbeidsoppgaver innenfor forskning/formidling og administrasjon.

Når det gjelder fastsatte satser for uttelling av arbeidsoppgaver innenfor undervisningsplikten/pliktarbeidet, se informasjon om timeregnskap for undervisning ved TF.

Publisert 10. nov. 2015 12:10 - Sist endret 6. sep. 2018 17:56