English version of this page

Reiseregning

Får du månedslønn fra UiO og har ikke mottatt reiseforskudd?

Ønsker du å få refundert utgifter som ikke knytter seg til en reise?

Skal du attestere eller anvise en reiseregning?