English version of this page

Utgiftsrefusjon

Rutiner for refusjon av utgifter som ikke er knyttet til en reise. For refusjon av reiseutgifter se reiseregning.

Innhold


Prøv å unngå refusjon!

Ved UiO skal refusjon av utgifter unngås så langt det er mulig:

Vanlig refusjonsrutine

Utgifter skal i utgangspunktet kreves refundert i selvbetjeningsportalen:

  1. Fyll ut utgiftsrefusjonsskjema i selvbetjeningsportalen, se veiledning (dfo.no).
  2. Last opp påkrevd dokumentasjon.

Spesielle refusjonsrutiner for enkelte utgifter​

Utbetaling av refusjoner og godtgjørelser

  • Refusjonskrav og godtgjørelser som er godkjent i selvbetjeningsportalen innen fristen hos DFØ blir utbetalt ved neste kjøring. 
  • Refusjoner utbetales i forbindelse med reisekjøringer.
  • Godtgjørelser utbetales sammen med hovedlønn en gang i måneden.
  • For spesifikke utbetalingsdatoer se kjøreplan.
Publisert 3. mars 2015 15:42 - Sist endret 25. jan. 2022 14:26