Regler for mobiltelefon, nettbrett, bærbar-PC og bredbånd i EA

Mobilabonnement og bredbånd hjemme tildeles basert på tjenstlig behov. Underdirektør vurderer hvem som har tjenstlig behov. Med tildeling av bredbånd hjemme eller mobiltelefon følger det forventninger til at medarbeideren enten arbeider noe hjemme og i større grad er tilgjengelig for arbeidsgiver utenfor arbeidstid. Alle som får tildelt mobiltelefon eller nettbrett, forventes å laste ned UiO e-post på denne.


For ledere

Kostnadene for kommunikasjonstjenestene føres på seksjon. Det tjenstlige behovet for mobiltelefon, bredbånd, nettbrett og bærbar-PC skal vurderes når nye medarbeider tilsettes eller går inn i ny stilling / funksjon. Endringer i arbeidsmåtene i eksisterende stilling, kan også medføre nytt tjenstlig behov eller bortfall av tjenstlig behov.

Rutine for innkjøp av PC-er og programvare til EA.

For medarbeidere

Mobilabonnement og mobiltelefon

Hvem har tjenstlig behov for mobil?

Ansatte som

 • UiO har behov for å ha tilgjengelig i og utenfor arbeidstid på telefon eller epost.
 • UiO har behov for å ha tilgjengelig utelukkende i arbeidstid (dvs mobilen legges igjen på arbeidsplassen eller benyttes av flere for eksempel knyttet til en vaktordning)

Hva dekkes for den som har behov for mobil?

Den som har tjenstlig behov for mobil får dekket:

 • Mobilabonnement på UiOs rammeavtale.
 • Datakort til de som har nettbrett på UiOs rammeavtale.
 • Mobiltelefon fra USITs liste over anbefalte mobilmodeller.
 • Levetid for mobil forventes å være minst 3 år, og medarbeiderne får ikke ny mobil oftere med mindre det oppstår skader på mobilen.
   
 • EA dekker ikke mobiltelefon uten UiO abonnement.
 • EA dekker ikke bruk av innholdstjenester.
  • 4-sifrede nummer (opplysningstjeneste) i intervallet 1850-1899
  • nyttetjenester som for eksempel bestilling av kinobilletter, juridiske tjenester, givertelefoner og datasupporttjenester som tilbys gjennom 820-serien
  • underholdningstjenester som for eksempel språktjenester, kontakttjenester, pratelinjer og konkurranser som tilbys gjennom 829-serien

Dekker kun begrenset databruk i utlandet.

Alle de som får dekket mobiltelefonkostnader vil bli fordelsbeskattet etter til enhver til gjeldende regler.

For medarbeidere som har mobiltelefon som utelukkende benyttes i arbeidstid, gjelder følgende:

 • Mobilen må legges igjen på arbeidsstedet når arbeidsdagen er over.
 • Det må dokumenteres hvor mobiltelefonen oppbevares utenfor arbeidstiden.
 • Telefonen må kun benyttes til jobbrelaterte samtaler.

Medarbeideren blir ikke fordelsbeskattet når disse reglene følges.

Bærbar-PC og nettbrett

Hvem har tjenstlig behov for bærbar-PC eller nettbrett?

Ansatte som arbeider mye utenfor sin faste arbeidsplass i løpet av arbeidsdagen, og UiO har behov

for at de har med seg enten en bærbar-PC eller et nettbrett.

Hva dekkes for den som har behov for nettbrett?

Den som har tjenstlig behov for nettbrett får dekket:

 • Datakort til nettbrettet

Alle de som får dekket datakostnader til nettbrett vil bli fordelsbeskattet etter de til enhver til

gjeldende regler.

Bredbånd

Hvem har tjenstlig behov for å jobbe hjemme?

Ansatte som UiO har behov for at jobber hjemme og med selvstendige oppgaver og

 • Som har stor arbeidsbelastning i perioder.
 • Som har en familiesituasjon, helsesituasjon eller andre særlige forhold som gjør at man i perioder vil måtte jobbe hjemme.

Medarbeider må alltid avtale med nærmeste leder hvis man skal jobbe hjemme innenfor normal arbeidstid.

Hva dekkes for den som har behov for å jobbe hjemme?

Den som har tjenstlig behov for å jobbe hjemme får dekket bredbåndskostnader med inntil 500 kr per måned. For å få dette, må du søke om om utgiftsrefusjon og laste opp regning i HR-portalen.

Alle de som får dekket bredbåndskostnader vil bli fordelsbeskattet etter de til enhver til gjeldende regler.

Publisert 21. jan. 2015 09:09 - Sist endret 28. sep. 2018 11:45