English version of this page

Utgiftsrefusjon

Rutiner for refusjon av utgifter som ikke er knyttet til en reise. For refusjon av reiseutgifter se reiseregning.

Innhold


Prøv å unngå refusjon!

Vanlig refusjonsrutine

Med få unntak skal utgifter kreves refundert i HR-portalen:

 1. Fyll ut utgiftsrefusjonsskjema i HR-portalen, se veiledning.
 2. Last opp påkrevd dokumentasjon, se veiledning.
 3. Når du er ferdig, trykk på knappen Send til godkjenning.

Spesielle refusjonsrutiner for enkelte utgifter​

 • Utgifter til overnatting og bruk av egen bil
  Slike utgifter skal alltid være knyttet til en reise og kreves refundert på reiseregning.
 • Forhåndsbetalte utgifter
  Ønsker du å få refundert forhåndsbetalte utgifter for konferanser, flybilletter, hoteller og liknende før reisen har funnet sted, må du søke om reiseforskudd.
 • Databriller
  • Ved behov for databriller og vernebriller med styrke skal prosedyren for databriller følges.
  • Utgifter skal kreves refundert i HR-portalen: I trinn 1 oppgir du som årsak Databriller og i trinn 2 som utgiftstype Databriller.
 • Avis
  Fra 1.1.2019 skal utgifter for private avisabonnement kreves refundert etter vanlig refusjonsrutine.
 • Mobiltelefon og bredbånd (kommunikasjonsutgifter)
  Det er spesielle krav og betingelser knyttet til arbeidsgivers anledning til å refundere utgifter til mobiltelefon og bredbånd. Les mer om:
 • Refusjon til personer som ikke er ansatt ved UiO
  Utgifter i forbindelse med reise skal søkes refundert gjennom utgiftssrefusjonsskjema, se rutine. Utover det skal personer som ikke er ansatt ved UiO ikke foreta innkjøp på vegne av UiO.

Utbetaling av refusjoner

 • Refusjoner utbetales som regel to ganger i måneden, se kjøreplan for reise og refusjoner for spesifikke datoer. Refusjonskrav som er godkjent i HR-portalen innen Frist ved Seksjon for lønn blir utbetalt ved neste refusjonskjøring. Fullstendige refusjonskrav på papir som er levert til Seksjon for lønn innen Frist ved Seksjon for lønn blir utbetalt ved neste refusjonskjøring.
 • Refusjonsoppgjøret finner du i HR-portalen i Ansattselvbetjening under Mine reise- og utgiftsrefusjoner, se veiledning.
 • Utbetaling via sjekk gjøres ikke lenger.
Publisert 3. mars 2015 15:42 - Sist endret 17. sep. 2020 12:18