Svarsteder og telefonkø

For å sikre enhetlig og forutsigbar service på telefon, skal alle UiO-enheter skal ha et svarsted med oversikt over saksfelt, hvem som gjør hva og mulighet til å videreformidle beskjeder.

Hva er en telefonkø?

Telefonkøer benyttes ved infosentre, ekspedisjoner, resepsjoner og sentralbord for å styre telefontrafikk. Les mer om telefonkø.

Hvem skal ha svarsteder?

  • alle institutter og sentre
  • alle fakultetsbibliotek
  • fellesadministrasjoner på fakultets- og biblioteknivå
  • alle avdelinger i sentraladministrasjonen
  • museene

Enhetenes ansvar

Enhetene er ansvarlig for å:

  • opprette og drifte et svarsted som besvarer telefonhenvendelser til enheten
  • peke ut en kontaktperson for svarstedet
  • sikre at sentralbordet til enhver tid har oppdatert informasjon om de ansatte ved enheten
  • melde fra om endringer av svarstedet og kontaktpersonen
  • følge opp rutiner knyttet til telefontjenesten (USIT) og sentralbordet.
Publisert 26. aug. 2015 13:38 - Sist endret 18. juni 2019 10:21