Intern flytting

Budsentralen tilbyr flytting av møbler, løst inventar og esker.

Flyttetjenesten omfatter

 • Flytting av løse møbler, løst inventar og esker som ikke krever utstyr utover enkel tralle.
 • Eiendomsavdelingen vurderer om flyttingen kan gjennomføres av EA, og bestiller flyttebyrå ved behov.
 • Kun flytting mellom UiOs arealer.

Universitetet har rammeavtale med flyttebyrå som kan brukes ved større flytteoperasjoner.

Enhetene har selv ansvar for

 • Å pakke løse gjenstander og bøker i esker.
 • Å bestille lossing av brukerutstyr fra leverandør. Leverandør skal ha forsikringsansvaret inntil utstyret er på plass i UiOs lokaler.
 • Flytting av gjenstander til eller fra hjemmet til medarbeidere.
 • Flytting av gjenstander som ikke tilhører UiO f.eks. private gjenstander.
 • Kjøring av avfall
 • Lasting eller lossing av biler med brukerutstyr.

 Bestill flyttehjelp

 1. Meld inn behov for flyttehjelp i Eiendomstjenester
 2. Velg "Flytting" på nedtrekksmenyen.
 3. I fritekstfeltet "Hva kan vi hjelpe deg med? Skriv en kort beskrivelse" fyller du ut:
  • Hvilket fakultet/institutt eller avdeling du tilhører
  • Hvilken bygning, etasje og romnummer du skal flytte til
  • Om kontorplassene skal flyttes; hvis ja, hvor mange
  • Navn og telefonnummer til kontaktpersonen for flyttingen
 4. Kryss av for å følge saken slik at Budsentralen har mulighet til å kontakte deg ved behov.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.