Dekanvedtak

Vedtak fattet av dekanen ved Det juridiske fakultet

Sist endret 18. des. 2020 12:38 av Gunnar Hartvig