Dekanvedtak

Vedtak fattet av dekanen ved Det juridiske fakultet