English version of this page

Universitetspedagogikk

Universitetet krever av sine lærere at de skal ha en pedagogisk basiskompetanse. Dersom du ikke har det når du blir tilsatt, har universitetet tilrettelagt for at du kan skaffe deg kompetansen i arbeidstiden.

Generelt kurstilbud

LINK - Senter for læring og utdanning tilbyr et kursprogrammet som leder frem mot pedagogisk basiskompetanse og omfatter ca. 150 arbeidstimer. Første halvdel består av en felles introduksjonsdel som utgjør 120 arbeidstimer. Den andre halvdelen settes sammen av valgfrie moduler som til sammen skal utgjøre ca 30 arbeidstimer.

Les mer om pedagogisk basiskompetanse og se kurskalenderen.

Enheter med eget tilbud innen pedagogikk

Andre kurs

Også ansatte som har eller ikke trenger basiskompetansen kan delta på kurs og få andre former for støtte i å videreutvikle sitt undervisningsrelaterte arbeid.

Les mer om støtte til utvikling på enhetene og konsultasjonsvirksomheten.
 

 

Publisert 9. feb. 2009 21:20 - Sist endret 26. juni 2018 10:09