Ansettelsesrådet

Det sentrale ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger behandler ansettelser av teknisk-administrativt ansatte i LOS: Ledelsen og støtteenheter.

Møter

Medlemmer

Representanter for arbeidsgiver Representanter for arbeidstaker

AP
Berit Hernes Bakke (leder)

Vara: Marianne Midthus Østby 

Vara: Irene Sandlie

Forskerforbundet
Silje Winther
Vara: Belinda Eikås Skjøstad
Vara: Anja Gil Spilling

FADM
Ingrid Sogner
Vara: Malena Bakkevold

PARAT
Asle Fredriksen
Vara: Lars Solheim
 

SADM
Henriette Kleivane
Vara: Kristin Fossum Stene

NTL
Gabrielle Tandberg
Vara 1: Esra Boncuk
Vara 2: Øystein Ekevik

EA
Torborg Storaas
Vara: Trine Landau

Akademikerne
Martin Berntzen Often
Vara 1: Mattias Solbakken
Vara 2: Bent Aaby

USIT
Liv-Marit Davidsen
Vara: Lill Rasmussen Mardal

 

 
Publisert 16. feb. 2011 14:10 - Sist endret 14. juni 2022 14:54