Ansettelsesrådet

Det sentrale ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger behandler ansettelser av teknisk-administrativt ansatte i LOS: Ledelsen og støtteenheter.

Møter

Medlemmer

Representanter for arbeidsgiver Representanter for arbeidstaker

AP
Berit Hernes Bakke (leder)
Vara: Irene Sandlie

Forskerforbundet
Silje Winther
Vara: Belinda Eikås Skjøstad
Vara: Anja Gil Spilling

FADM
Kristel Mari Jæger Skorge
Vara: Malena Bakkevold

PARAT
Lars Solheim
Vara: Asle Fredriksen
Vara: Helene Johansen

SADM
Henriette Kleivane
Vara: Kristin Fossum Stene

NTL
Marianne Midthus Østby
Vara: Natalia Zubillaga
Vara: Øystein Ekevik

EA
Torborg Storaas
Vara: Trine Landau

Akademikerne
Olav Stanly Kyrvestad
Vara: Bent Aaby
Vara: Tina Næss

USIT
Liv-Marit Davidsen
Vara: Lill Rasmussen Mardal

 

 
Publisert 16. feb. 2011 14:10 - Sist endret 27. aug. 2020 11:17