Ansettelsesorganer

Ansettelsesrådet

Ansetter teknisk-administrativt ansatte i LOS og ved enheter uten fakultetstilknytning

Ansettelsesutvalget

Ansetter vitenskapelig ansatte ved enheter uten fakultetstilknytning

UiO-styrets ansettelsesutvalg

Ansetter professor for faglig ledelse (SKO 1404), ansettelser i professor I-stilling (SKO 1013) uten kunngjøring og delegerte ansettelser

Enhetenes ansettelsesorganer

Lokale ansettelsesorganer ligger enten under Om enheten > Organisasjon eller enhetens interne sider.