Ansettelsesutvalget

Ansettelsesutvalget behandler ansettelser i vitenskapelige stillinger uten fakultetstilknytning.

Behandling av ansettelsessakene

  • Ansettelsesutvalget behandler alle ansettelsessakene skriftlig. Sekretariatet forbereder og koordinerer behandlingen.
  • Ansettelsesutvalgets medlemmer har tilgang til

    Aktuelle ansettelsessaker

Medlemmer

Følgende medlemmer er oppnevnt av universitetsledelsen for perioden 2018-2021:

Fra Senter for utvikling og miljø (SUM):

Fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK):

Fra Den internasjonale sommerskolen (ISS):

Fra studentparlamentet (oppnevnes for ett år):

Fra tjenestemannsorganisasjonene:

Publisert 12. apr. 2012 13:14 - Sist endret 6. aug. 2020 12:37