English version of this page

Bygningenes åpningstider

Bygning Åpent uten adgangskort Adgang med kort
(laveregradsstudent)

Adgang med kort
(høyeregradsstudent og ansatt)

Blindernveien 11

Man-fre: 08.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.30–23.00

Lør: 08.00–14.00

Søn: Stengt

Alle dager: Hele døgnet
Chateau Neuf Åpningstider - Det norske studentersamfund
Cort Adelers gate 30

Man-fre: 09.00-16.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 09.00-16.00

Lør-søn: Stengt

Alle dager: Hele døgnet

Domus Academica, Urbygningen

Man-fre: 07:00-18:00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør: 08.00-18.00

Søn: Stengt

Masterstudent: som for bachelor.

Ansatt: Alle dager hele døgnet.

Domus Bibliotheca

Man-tor: 09.00-19.00

Fre: 09.00-15.00

Lør-søn: Stengt

Man-tor: 08.00-19.00

Fre: 08.00-15.00

Lør-søn: Stengt

Man-tor: 08.00-19.00

Fre: 08.00-15.00

Lør-søn: Stengt

Domus Media

Man-fre: 07:00-18:00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør: 08.00-18.00

Søn: Stengt

Masterstudent: som for bachelor.

Ansatt: Alle dager hele døgnet.

Domus Medica

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–21.00

Domus Nova Åpningstider for lesesaler, kollokvierom og pc-stuer
Domus Odontologica

Åpningstider - Det odontologiske fakultet

Domus Theologica

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Man-fre: 06.00–24.00

Lør-søn: 08.00–24.00

Eilert Sundts hus, blokk A

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Man-fre: 06.00–24.00

Lør-søn: 08.00–24.00

Eilert Sundts hus, blokk B

Inngang fra Eilert Sundts hus A

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Man-fre: 06.00–24.00

Lør-søn: 08.00–24.00

Farmasibygningen

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Master: Man-søn 06.00–23.00

Ansatt: Alle dager hele døgnet

Forskningsparken

Man-fre: 07.45–16:15

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør: 08.00–18.00

Søn: Stengt

Alle dager: Hele døgnet
Frederik Holsts hus

Man-fre: 08.00–15.45

Lør-søn: Stengt

Man-søn: 06.00–24.00

Man-søn: 06.00–24.00

Frederiks gate 3 Alle dager: Stengt

Alle dager: Stengt

Man-fre: 06.00–22.00

Lør-søn: 08.00–22.00

Fysikkbygningen

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Alle dager: Hele døgnet

Geitmyrsveien 69

Man-fre 07.00–20.30

Lørdag: 08.00–13.00

Søndag: Stengt

Man-fre 07.00–23.00

Lørdag: 08.00–13.00

Søndag: Stengt

Masterstudent: som for bachelor.

Ansatt: Alle dager hele døgnet.

Geitmyrsveien 71

Man-fre 07.00–20.30

Lørdag: 08.00–13.00

Søndag: Stengt

Man-fre 07.00–23.00

Lørdag: 08.00–13.00

Søndag: Stengt

Masterstudent: som for bachelor.

Ansatt: Alle dager hele døgnet.

Geologibygningen

Man-fre: 07.45–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Alle dager: Hele døgnet
Georg Morgenstiernes hus

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-tor: 08.00–22.00

Fredag: 08.00–20.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Man-fre: 06.00–24.00

Lør-søn: 08.00–24.00

Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket

Man-tor: 08.00–22.00

Fredag: 08.00–20.00

Lørdag: 10.00–18.00

Søndag: Stengt

Man-tor: 08.00–22.00

Fredag: 08.00–20.00

Lørdag: 10.00–18.00

Søndag: Stengt

Masterstudent: Som for bachelor.

Ansatt: Alle dager hele døgnet.

Harald Schjelderups hus

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–18.00

Master: Man-fre: 06.00–23.00, lør-søn 08.00–23.00

Ansatt: Man-fre: 06.00–24.00, lør-søn 08.00–24.00

Harriet Holters hus

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Man-fre: 06.00–24.00

Lør-søn: 08.00–24.00

Helga Engs hus

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00-23.00

Man-fre: 06.00–24.00

Lør-søn: 08.00-24.00

Henrik Wergelands hus

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Man-fre: 06.00–24.00

Lør-søn: 08.00–24.00

Historisk museum

Åpningstider - Kulturhistorisk museum
Idrettsbygningen

Man-tors: 07.00–21.45

Fre: 07.00-20.45

Lør: 10.00–17.45

Søn: Stengt

Kjemibygningen

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør: 08.00–18.00

Søn: Stengt

Hele døgnet
Kristen Nygaards hus

Man-fre: 07.00–17.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør: 08.00–14.00

Søn: Stengt

Masterstudent: Som bachelor

Ansatt: Alle dager hele døgnet

Kristian Ottosens hus

Man-tors: 07.00–20.30

Fredag: 07.00–18.30

Lørdag: 10.00–18.30

Søndag: Stengt

Kristine Bonnevies hus

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Master: Man-fre 06.00-24.00, lør-søn 08.00-24.00

Ansatt: Hele døgnet.

Lids hus, Botanisk museum 

Stengt

Stengt Man-søn: 06.00-23.00

Lucy Smiths hus

Man-fre: 06.45–16.30

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 06.45–16.30

Lør-søn: Stengt

Master: Som for bachelorstudenter.

Ansatt: Hele døgnet

Misjonssalen Man–fre: 08.00–18.00 Man–fre: 08.00–18.00 Man–fre: 08.00–18.00
Nemko

Man-fre: 08.00–15.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Alle dager: Hele døgnet
Niels Henrik Abels hus

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Alle dager: Hele døgnet

Niels Threschows hus

Man-fre: 07:00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07:00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Man-fre: 06.00–24.00

Lør-søn: 08.00–24.00

Observatoriet Alle dager: Stengt

Alle dager: Stengt

Ansatt: Man-fre 07.00–23.00, lør-søn 08.00–23.00

Master: Stengt

Observatoriet, bestyrerboligen Alle dager: Stengt Alle dager: Stengt

Ansatt: Man-fre 07.00–23.00, lør-søn 08.00–23.00

Master: Stengt

Ole-Johan Dahls hus

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør: 08.00–18.00

Søn: 10.00–18.00

Alle dager: Hele døgnet
P. A. Munchs hus

Man-fre: 07.00-18.00

Inngang fra Niels Treschows hus

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Man-fre: 06.00–24.00

Lør-søn: 08.00–24.00

Silurveien 2 Åpningstid kl. 08.00-16.00 på hverdager. UiOs eksamenslokaler er åpne i eksamenstiden.
Sognsveien 68 Alle dager: Stengt Alle dager: Stengt Alle dager: Hele døgnet
Sophus Bugges hus

Man-tor: 07.00–20.00

Fredag: 08.00-18.00

Lør-søn:  Stengt

Man-fre: 07.00–21.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–21.00

Lør-søn: Stengt

Sophus Lies auditorium

Åpent ved forelesninger og arrangementer.

Stjerneblokka Man-fre: 08.00–15.45 Man-fre: 08.00–15.45

Master: Man-fre: 08.00–15.45

Ansatte: Hele døgnet alle dager

St. Olavs gate 23 Alle dager: Stengt Man-fre: 07.00-23.00
Lør: 08.00-23.00
Søn: Stengt
Alle dager: Hele døgnet
St. Olavs gate 24

Alle dager: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–20.00

Master: Som for bachelorstudenter

Ansatt: Alle dager hele døgnet

St. Olavs gate 29

Alle dager: Stengt

Man-søn: Stengt

Man-fre 06.00–22.00

Lør-søn 08.00–22.00

Svein Rosselands hus

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Alle dager: Hele døgnet
 

Tøyen hovedgård

Alle dager: Stengt

Alle dager: Stengt

Ansatt: Man-søn 06.00–23.00

Student: Stengt alle dager

Universitetets aula Aulaen er åpen for besøkende én lørdag i måneden kl. 12-15
Vikingskipshuset Åpningstider - Vikingskipshuset
Vilhelm Bjerknes' hus

Man-fre: 08.00–22.00

Lør-søn: 10.00–18.00

Man-fre: 08.00–22.00

Lør-søn: 10.00–18.00

Student: Man-fre: 08.00–22.00, lør-søn: 10.00–18.00

Ansatt: Man-søn: 06.00–24.00

Villa Eika

Man-fre: 08.00–16.00

Lør-søn: Stengt

ZEB-bygningen

Man-fre: 07.00–18.00

Lør-søn: Stengt

Man-fre: 07.00–23.00

Lør-søn: 08.00–23.00

Master: Man-fre 07.00-23.00, lør-søn 08.00-23.00.

Ansatt: Hele døgnet

Publisert 7. apr. 2017 10:14 - Sist endret 29. mai 2018 21:34