Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emner (80PEDKJONN)

Om emnegruppen

Emnegruppen kombinerer pedagogiske emner med KFL-emne. Du velger fritt 10 studiepoeng i gruppa.

Fra høsten 2015 er emnegruppen endret. Studenter som begynte på studiet før høsten 2015 kan velge om de ønsker å følge gammel studieordning eller ønsker overgang til ny studieordning. Ta kontakt med Institutt for pedagogikk for spørsmål om overgang mellom studieordningene.

Studenter som begynte på studiet høsten 2015 eller senere skal følge 80PEDKJØNN2

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Du skal velge ett av de følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

ExFac-varianten UVEXFAC10 anbefales for de som velger denne 80-gruppen.