Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Karakterisering av materialer på mikrometer, nanometer og atomær skala ved bruk av mikroskopi/diffraksjon og spektroskopiske metoder.

Mikroskopi/diffraksjonsmetoder: Lysmikroskopi, skanning elektronmikroskopi (SEM), transmisjonselektronmikroskopi/elektrondiffraksjon (TEM), røntgendiffraksjon (XRD) og nøytrondiffraksjon.

Spektroskopiske metoder: Elektronindusert røntgenemisjon (EDS) i SEM og TEM, elektron energitapsspektroskopi (EELS) i TEM, og fotoelektronmikroskopi (XPS).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

 • forstå og beskrive de grunnleggende prinsippene bak de karakteriseringsmetodene som inngår i pensum.
 • analysere, tolke og presentere observasjoner fra de ulike metodene.
 • vurdere usikkerhet i observasjoner og resultater fra de ulike metodene.
 • vurdere hvilke karakteriseringsmetoder som er hensiktsmessige for ulike materialproblemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende HMS emne må også tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MENA3100:

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Det gjøres oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Fysisk institutt.

Undervisning

Emnet varer ett semester og består av 80 timer undervisning (32 timer er forelesninger, resten er kollokvier, demonstrasjoner og laboratoriearbeid).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig midtveiseksamen (3 timer) og avsluttende skriftlig eksamen (4 timer). Både midtveis- og slutteksamen er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Som forutsetning for å ta slutteksamen må laboratorierapportene være godkjent. Midtveiseksamen teller 30% og avsluttende eksamen 70% ved fastsettelse av endelig karakter.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)