IN2090 – Databaser og datamodellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grundig innføring i en metode for semantisk datamodellering og hvordan en slik modell kan realiseres som en fysisk database. Emnet gir inngående trening i bruk av SQL til å formulere spørringer mot relasjonsdatabaser. Det gis en enkel introduksjon til teorien for relasjonsdatabaser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN2090:

  • kan du lage og kvalitetssikre en hensiktsmessig datamodell for et gitt anvendelsesområde
  • kan du realisere denne modellen som en relasjonsdatabase
  • har du grundig trening i bruk av SQL som spørrespråk mot relasjonsdatabaser
  • vet du litt om hvordan man finner ut om en relasjonsdatabase har oppdateringsanomalier
  • har du kjennskap til hvordan man kan bruke vanlige programmeringsspråk til å foreta spørringer mot relasjonsdatabaser

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt)/IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere/IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)/HUMIT1700 – Grunnkurs i programmering for humanister (nedlagt)

IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesninger/plenum og 2 timer gruppeundervising pr. uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1300, IN112, IN113, IN114, IN114A

Hjelpemidler til eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. juni 2022 12:20:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk