IN2090 – Databaser og datamodellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

Dette emnet gir en grundig innføring i en metode for semantisk datamodellering og hvordan en slik modell kan realiseres som en fysisk database. Emnet gir inngående trening i bruk av SQL til å formulere spørringer mot relasjonsdatabaser. Det gis en enkel introduksjon til teorien for relasjonsdatabaser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN2090:

  • kan du lage og kvalitetssikre en hensiktsmessig datamodell for et gitt anvendelsesområde
  • kan du realisere denne modellen som en relasjonsdatabase
  • har du grundig trening i bruk av SQL som spørrespråk mot relasjonsdatabaser
  • vet du litt om hvordan man finner ut om en relasjonsdatabase har oppdateringsanomalier
  • har du kjennskap til hvordan man kan bruke vanlige programmeringsspråk til å foreta spørringer mot relasjonsdatabaser

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt)/IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere/IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser/emne INF1100/HUMIT1700 – Grunnkurs i programmering for humanister (nedlagt)

IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesninger/plenum og 2 timer gruppeundervising pr. uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1300, IN112, IN113, IN114, IN114A

Hjelpemidler til eksamen

Læreboka Halpin & Morgan: Information Modelling and Relational Databases, second Edition.

4 håndskrevne A4-sider med notater (2 ark hvis det er skrevet på begge sider).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. mai 2021 23:26:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk