Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Integrert elektronikk er ryggraden i elektronikkrevolusjonen som startet med den første integrerte kretsen i 1958 og som for tiden er legemliggjort av smarttelefonene i alles lommer. Deres sentrale prosesseringsenheter inneholder milliarder av integrerte transistorer på noen få kvadrat-millimeter. Videre forbinder en mengde integrerte sensorgrensesnitt og antennedrivere den med den virkelige verden.

Emnet gir en introduksjon til moderne elektronikk (CMOS) teknologi og fullt tilpasset integrert kretsdesign for både grunnleggende analoge og digitale kretser.

Hva lærer du?

Du skal lære grunnlaget for integrert kretsdesign, dvs. de helt grunnleggende kretsene som all integrert elektronikk er bygget på. Dette inkluderer grunnleggende analoge CMOS-kretser, inkludert grunnleggende kretsanalyse og de nødvendige signalbehandlingsverktøy, samt den grunnleggende strukturen til digitale logiske porter og analyse av deres ytelsesbegrensninger.

Etter å ha tatt emnet skal du kunne:

  • forestille deg og designe enkle CMOS-integrerte skjemaer.
  • analysere og optimalisere enkle CMOS-integrerte kretser som enkle forsterkere og logiske porter
  • måle og karakterisere enkle CMOS-integrerte kretser i et elektronikklaboratorium.
  • forstå og bruke begreper for kretsanalyse som små signalanalyser, forsterkning, overføringsfunksjon, båndbredde, portforsinkelse, strømforsinkelsesprodukt, etc.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

IN3170 og IN4170 vil bli sett i sammenheng opp mot antall plasser, med prioritet gitt til bachelorstudenter ved studieprogrammene Informatikk: Robotikk og intelligente systemer eller Elektronikk, informatikk og teknologi

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver eller IN1080 – Mekatronikk

FYS3220 – Lineær kretselektronikk og FYS2210 – Halvlederkomponenter (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

2 timer med forelesning og 1 time øvelser hver uke. 3 obligatoriske laboppgaver (2 timer per uke med labassistent og ellers fri tilgang til laben).

1 laboppgave er obligatorisk og må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.  Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

2 laboppgaver teller opp mot den endelige karakteren (se under Eksamen for detaljer).

Eksamen

2 laboppgaver som hver teller 20% mot endelig karakter

4 timers skriftlig digital eksamen som teller 60% mot endelig karakter.

1 laboppgave er obligatorisk og må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Alle deler av eksamen må bestås, og alle deler må bestås samme semester. 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4170 – Microelectronics

Hjelpemidler til eksamen

Alt skriftlig materiale

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2022 02:22:06

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk