KJM3000 – Anvendt spektroskopi

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet handler om anvendelse av spektroskopiske metoder (NMR, MS, IR, UV) til strukturoppklaring av organiske molekyler. Emnet har mindre fokus på teorien bak de spektroskopiske metodene, og mer fokus på treningsoppgaver og problemløsning.  

Hva lærer du?

Etter å ha fullført kurset er hovedmålet at du skal være i stand til å bruke spektroskopiske metoder til å bestemme konstitusjonen av organiske molekyler. Herunder skal du da kunne:

 • gjenkjenne en kromofor og bruke empiriske formler i UV spektroskopi
 • bruke IR spektroskopi til å indentifisere funksjonelle grupper i organiske molekyler og deres strekk frekvenser
 • bruke massepektrometri til å bestemme element sammensetning av molekyler eller fragmenter
 • rasjonalisere fragmenteringsmønstre i massespektra
 • tolke 1H og 13C-NMR spektra i detalj
 • fortolke enkle 2-D NMR spektre

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Ett av følgende emner: KJM1002 – Innføring i kjemi, KJM1101 – Generell kjemi, MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi eller KJM1111 – Organisk kjemi I, eller tilsvarende emner.

KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført), KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført), KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk, KJM2400 – Analytisk kjemi I og KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

 • ca. 25 timer forelesninger 
 • ca. 40 timer gruppeundervisning med lærer

Det gis ca. 22 kollokvieoppgaver per semester, hvorav 80% må være godkjent for å få lov til å avlegge avsluttende eksamen. Godkjente kollokvieoppgaver er bare gyldige det semesteret de er skrevet.

Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldt til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt, før forelesningen/gruppen starter.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer) teller 100 % av karakteren. 80% av kollokvieoppgavene må være godkjent for å gå opp til eksamen. Godkjente kollokvieoppgaver er bare gyldige det semesteret de ble skrevet.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator. Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt .

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2021 07:19:00

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)