Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet er et fulltidsstudium på 3 år som gir 180 studiepoeng.

Bachelorprogrammet består av

  • Obligatoriske emner (90 studiepoeng)
  • Breddevalg (30 studiepoeng)
  • Frie emner (20 studiepoeng)
  • Fordypning (20 studiepoeng)
  • Ex.phil og ex.fac (20 studiepoeng)

Overgangsordning ved nedleggelse

Fakultetsstyret ved det juridiske fakultet har vedtatt at DRI-programmet skal legges ned. Avgjørelsen skal formelt vedtas av Universitetsstyret i juni. Forutsatt at Universitetsstyret opprettholder Fakultetsstyrets vedtak er følgende overgangsordning for eksisterende programstudenter vedtatt.

Anbefalt studieløp

6. semester DRI3001 – Prosjektarbeid Fordypning innenfor jus, samfunnsvitenskap eller informatikk
5. semester DRI3010 – Systemutvikling, offentlig styring og demokrati Fordypning innenfor jus, samfunnsvitenskap eller informatikk Fritt valgt emne
4. semester RINF1100 – Ytringsfrihet, medie- og nettregulering Breddevalg innenfor informatikk eller samfunnsfag Fritt valgt emne
3. semester DRI2020 – Lovgivning og rettslig informasjonssøking

IN1000 – Introduksjon i objektorientert programmering eller IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon

Breddevalg innenfor informatikk eller samfunnsfag
2. semester JUR1630 – Privacy and Data Protection JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant eller SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant Breddevalg innenfor samfunnsfag eller IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser
1. semester FINF1001 – Digital forvaltning EXPHIL03 – Examen philosophicum JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Breddevalg

I 2. til 4. semester skal du velge emner som utgjør 20 studiepoeng innenfor samfunnsvitenskap og 10 studiepoeng innenfor informatikk - altså totalt 30 studiepoeng. Disse kalles breddevalg, og betegner emner som anses sentrale i bachelorprogrammet.

Emnene som tilbys innenfor breddevalg er:

Informatiske emner

Vi gjør oppmerksom på at man i bachelorgraden må ha minimum 20 studiepoeng innenfor informatikk. (10 studiepoeng innenfor de obligatoriske emnene og 10 studiepoeng innenfor breddevalgene)

 

Samfunnsvitenskapelige emner

Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) fastsetter hvilke emner som godkjennes som breddevalg. Oversikt over godkjente breddevalg skal være tilgjengelig på denne siden.

Andre emner enn de PFIN har forhåndsgodkjent kan etter søknad godkjennes som breddevalg. Vilkår for godkjenning er at det emnet det søkes godkjenning for gir en kompetanse som må anses som likeverdig med de breddevalg som alltid skal godkjennes. PFIN avgjør saker om godkjenning av breddevalg.

Valgfrie emner

I 3. og 4. semester tas valgfrie emner på totalt 20 studiepoeng. Dette er emner som studentene selv velger uten føringer fra studieprogrammet.

Utenlandsopphold

Det er gode muligheter for å ta deler av graden ved et utenlandsk universitet. Informasjon om muligheter for utenlandsopphold i studiet.

Fordypning

Fordypningsvalg er emner som studentene velger som ledd i en spesialisering innen bachelorprogrammet. Studentene kan fritt velge emner innenfor ett av fagområdene samfunnsfag, jus og informatikk.

I 5. og 6. semester skal du fordype deg innenfor ett av de tre nevnte fagområdene med et omfang av totalt 20 studiepoeng.

Progresjon

Normert studietid er tre år. Permisjon, utsatt studiestart og redusert studieprogresjon er regulert i Forskrift og studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, §7 og i Nærmere regler for Det juridiske fakultet. Ta kontakt med studiekonsulent-afin@jus.uio.no for nærmere informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. juni 2017 10:49