Studieplan for kull 2011-2014

Studieplanen under gjelder for studenter som startet bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi før høsten 2011, 2012, 2013 og 2014.

Studieplan

Tabellen nedenfor illustrerer studieløpet.

6. semester HLED2101 – Organisering og kontraktstyring (nedlagt) Valgfritt emne HØKON2301 – Helseøkonomiske emner (nedlagt)
5. semester HINF1102 – Medisinsk informatikk og logistikk HMED2101 – Medisin i samfunnet HSTAT1101 – Innføring i statistikk
4. semester Valgfritt emne HØKON1202 – Bedriftsøkonomi 2 valgfritt emne
3. semester JUR1550 – Helserett HØKON1201 – Bedriftsøkonomi HØKON2201 – Helseøkonomi og markedssvikt*
2. semester HLED1201 – Helseledelse og organisering: Lederroller og styring HEXFAC1000 – Examen Facultatum HØKON1102 – Innføring i økonomi (nedlagt)
1. semester HLED1102 – Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk HMED1101 – Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Her finner du informasjon om overgangsordninger høst 2004, 2005 og 2006, 2008 og 2009 og 2010.

Programdefinerte emner høst

HLED1102

HMED1101

HØKON1201 (fra og med høst 2013)

HSTAT1101

HMED2101

HINF1102

HØKON2201

Programdefinerte emner vår

HLED1201

HØKON1102

HEXFAC1000

HØKON1202 (fra og med vår 2014)

HLED2101

HØKON2301

Valgfrie emner

Reglement

HLED1103

HLED2200*

ECON2200*

Anbefalte valgfrie emner ved UiO

Obligatorisk økonomiemne:

*) studentene kan velge mellom:

1)"HØKON2201 - Health economics and market failures" og 10 studiepoeng valgfrie emner;

2) "ECON2200 - Matematikk 1/Mikro 1 (20sp)";

3) Både "HØKON2201 - Health economics and market failures" og "ECON2200 - Matematikk 1/Mikro 1".

Innføringen i fagene er forskningsbasert og det gis grundig opplæring i metode. Samtidig er undervisningsopplegget praktisk med mye prosjektarbeid, og med individuell oppfølging av deg som student. Til sammen gjør dette at bachelorstudiet er en kombinasjon av et akademisk studium og et profesjonsstudium.

Publisert 13. apr. 2015 09:26 - Sist endret 1. juni 2017 11:59