Dokumenter med hjelp og rutinebeskrivelser

Dokumentasjon nedenfor er tilpasset ulike typer RT-brukere (roller). All dokumentasjon for innsendere gjelder også saksbehandlere og køsjefer, og all dokumentasjon for saksbehandlere gjelder også køsjefer.

Overgang til RT4.2 - hjelp for saksbehandlere

I forbindelse med oppgradering av RT fra versjon 4 til 4.2, vil man kunne oppleve at menyer og funksjonalitet har endret seg noe.  Dette dokumentet tar for seg vanlig saksbehandling i RT4.2.

Oppsett av RT etter lokale og individuelle behov

  • Oppstartbildet "RT at a glance" kan og bør tilpasses for
    • individuelle behov
    • felles behov i en gruppe saksbehandler
  • Egendefinerte datafelt
  • Brukergrupper med spesielle behov
  • Lokale standardmeldinger
  • Individuelle signaturer etc