English version of this page

Kultur- og velferdsutvalget (KVU)

Kultur- og velferdsutvalget (KVU) skal bidra til å styrke fellesskapet og tilhørigheten til UiO blant alle ansatte.

Hva gjør KVU?

  • KVU arrangerer aktiviteter og skaper møteplasser på tvers av arbeidssteder, fag og stillinger slik at de ansatte kan bli bedre kjent med ulike deler av UiO og med hverandre.
  • Utvalget gir midler til ulike trivsels- og kulturtiltak ved UiO. For mer informasjon, se utvalgets retningslinjer.
  • KVU administrerer Velferdsprisen som deles ut årlig til en gruppe ansatte, et fagmiljø eller enkeltpersoner. Les mer om velferdsprisen.

Arrangementer

Invitasjoner til KVUs arrangementer sendes alle ansatte med e-post. De fleste arrangementer blir dessuten annonsert i Uniforum. Som regel kan ansatte ta med seg/kjøpe billetter til gjester under forutsetning at den ansatte selv er med og kan vise fram ansattkort. Eventuelle begrensinger annonseres i de arrangementene dette gjelder for.

Publisert 6. okt. 2008 09:08 - Sist endret 23. feb. 2018 11:48