English version of this page

Liste over alle emner

Viser 1–250 av 4025 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ANMAT5930 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
ANT1100 - Antikkens verden (10 studiepoeng) 10
ANT1500 - Antikken gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
ANT2210 - Den augusteiske gullalder (10 studiepoeng) 10
ANT2211 - Den augusteiske gullalder - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 - Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 - Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT2800 - Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
ANT4301 - Moderne litteraturteorier og antikke tekster (10 studiepoeng) 10
ANT4502 - Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4600 - Digital methods in classical philology (10 studiepoeng) 10
ANT4700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT4900 - Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ARA1010 - Arabisk A (10 studiepoeng) 10
ARA1020 - Arabisk B (10 studiepoeng) 10
ARA1030 - Arabisk C (10 studiepoeng) 10
ARA1110 - Arabisk språk 1 (20 studiepoeng) 20
ARA1120 - Arabic language 2 (20 studiepoeng) 20
ARA2010 - Arabisk D (10 studiepoeng) 10
ARA2110 - Arabisk språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
ARA2121 - Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA3010 - Arabisk E (10 studiepoeng) 10
ARA3110 - Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 - Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARA4590 - Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 - Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
ARB1403 - Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARB1404 - Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK1000 - Innføring i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1010 - Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng) 10
ARK1020 - Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 - Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2000 - Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2011 - Forhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2021 - Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2031 - Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2110 - Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK2120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK3090 - Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4020 - Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4040 - Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4050 - Arkeologi og formidling (10 studiepoeng) 10
ARK4070 - Fordypning i arkeometri (10 studiepoeng) 10
ARK4090 - Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4180 - Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4210 - Heritage, Material Culture and Conflict (10 studiepoeng) 10
ARK4250 - Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4300 - Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
ARK4310 - Arkeologisk feltkurs, nordisk (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 - Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 - Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 - Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 - Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 - Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
AST1010 - Astronomi - en kosmisk reise (10 studiepoeng) 10
AST2000 - Innføring i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST2210 - Observasjonsastronomi (10 studiepoeng) 10
AST3220 - Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST3310 - Astrofysiske plasma og stjernenes indre (10 studiepoeng) 10
AST4310 - Strålingsprosesser i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST4320 - Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5110 - Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST5210 - Stjerneatmosfærer I (10 studiepoeng) 10
AST5220 - Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
AST9110 - Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST9310 - Stjerneatmosfærer II (10 studiepoeng) 10
AST9420 - Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
BIO1010 - Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO2020 - Biologiske metoder (10 studiepoeng) 10
BIO2100 - Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2120 - Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO2150 - Biostatistikk og studiedesign (20 studiepoeng) 20
BIO2150A - Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO3081 - Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIO4021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO4115 - Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN) (10 studiepoeng) 10
BIO4140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO4150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO4230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO4240 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIO4250 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket (10 studiepoeng) 10
BIO4260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO4270 - Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO4280 - Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4301 - Marin bentisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4325 - Identification of Marine Microalgae and Macroalgae (5 studiepoeng) 5
BIO4331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO4350 - Sjøens pattedyr (10 studiepoeng) 10
BIO4371 - Fiskeøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO4381 - Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO4400 - Pelagisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4500 - Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4530 - Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4540 - Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4550 - Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4600 - Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9115 - Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO9140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO9150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO9230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO9260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO9270 - Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO9280 - Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO9331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO9381 - Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO9530 - Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO9540 - Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9550 - Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9600 - Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI1 - Introduction to Bioinformatics for Biosystematics (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI2 - Phylogenomics (5 studiepoeng) 5
BIO9905MERG1 - Bioinformatics for Metagenomic Analyses and Environmental Sequencing (5 studiepoeng) 5
BIOS1100 - Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS1110 - Celle- og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1120 - Fysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1130 - Biokjemi I (10 studiepoeng) 10
BIOS1140 - Evolusjon og genetikk (10 studiepoeng) 10
BIOS1150 - Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS5410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9140 - Infection Biology of Microbial Symbiosis (2 studiepoeng) 2
BIOS9410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BKS1001 - Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
BKS1002 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
BKS1102 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
BKS4091 - Masteroppgave i bosnisk/kroatisk/serbisk (60 studiepoeng) 60
BKS4121 - Bosnisk/kroatisk/serbisk tekststudium (10 studiepoeng) 10
BKS4490 - Masteroppgave i oversettelse - bosnisk/kroatisk/serbisk (30 studiepoeng) 30
BKS4503 - Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie (10 studiepoeng) 10
CAR3900 - Practice semester career: Asia (30 studiepoeng) 30
CONT4602 - Master Thesis in Intercontextual Theology (60 studiepoeng) 60
DEVG4050 - Individual Reading List (20 studiepoeng) 20
DEVG4090 - Master Thesis (60 studiepoeng) 60
DIAK1001 - Diakoni i etisk, teologisk og historisk lys (10 studiepoeng) 10
DIAK4223 - Citizenship (10 studiepoeng) 10
DIDMET4000 - Metodekurs i fagdidaktikk (10 studiepoeng) 10
DIDMET4200 - Forskningsmetode og oppgaveforberedelse (10 studiepoeng) 10
DIFO4000 - Didaktisk forskningsmetode uten praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4001 - Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4015 - Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
DRI1010 - Personvern i offentlig forvaltning (10 studiepoeng) 10
DRI2020 - Lovgivning og rettslig informasjonssøking (10 studiepoeng) 10
DRI3001 - Prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
DRI3010 - Systemutvikling, offentlig styring og demokrati (10 studiepoeng) 10
EAL4020 - Topics in the History of East Asian Languages (10 studiepoeng) 10
EAST4010 - Research Methodology in East Asian Studies (20 studiepoeng) 20
EAST4110 - Readings in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4504 - East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
EAST4510 - Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4520 - Topics in East Asian Societies and Politics (10 studiepoeng) 10
EAST4530 - Topics in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4591 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (60 studiepoeng) 60
EAST4593 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EAST4610 - Voices from East Asia: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
ECON1100 - Matematikk I (10 studiepoeng) 10
ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked (10 studiepoeng) 10
ECON1220 - Velferd og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON1410 - Internasjonal økonomi (10 studiepoeng) 10
ECON1500 - Innføring i samfunnsøkonomi for realister (10 studiepoeng) 10
ECON1710 - Demografi - grunnemne (10 studiepoeng) 10
ECON1730 - Befolkning og velferd (10 studiepoeng) 10
ECON1910 - Poverty and Distribution in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
ECON2130 - Statistikk 1 (10 studiepoeng) 10
ECON2200 - Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (20 studiepoeng) 20
ECON2220 - Mikroøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
ECON2310 - Makroøkonomisk analyse (10 studiepoeng) 10
ECON2500 - Investering og finansiering (10 studiepoeng) 10
ECON2610 - Welfare and trade (10 studiepoeng) 10
ECON2915 - Economic Growth (10 studiepoeng) 10
ECON2951 - Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON3010 - Anvendt økonomisk analyse (10 studiepoeng) 10
ECON3010B - Anvendt økonomisk analyse - med praksisplass (10 studiepoeng) 10
ECON3020 - Prosjekt i demografi (10 studiepoeng) 10
ECON3120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON3150 - Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON3200 - Microeconomics and Game Theory (10 studiepoeng) 10
ECON3610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON3620 - Public Economics I (10 studiepoeng) 10
ECON3725 - Population Health (10 studiepoeng) 10
ECON3735 - Næringsstruktur, lønnsdannelse og friksjoner (10 studiepoeng) 10
ECON3820 - Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON3912 - Environmental, resource and energy economics for less developed countries (10 studiepoeng) 10
ECON4091 - Master's Thesis and Oral Exam (30 studiepoeng) 30
ECON4120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON4130 - Statistics 2 (10 studiepoeng) 10
ECON4137 - Applied Micro Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4140 - Mathematics 3: Differential Equations, Static and Dynamic Optimization (10 studiepoeng) 10
ECON4150 - Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4160 - Econometrics - Modeling and Systems Estimation (10 studiepoeng) 10
ECON4200 - Microeconomics and Game Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4240 - Equilibrium, Welfare and Information (10 studiepoeng) 10
ECON4245 - Corporate Governance (10 studiepoeng) 10
ECON4260 - Behavioral Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4271 - Distributive Justice and Economic Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON4310 - Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4325 - Monetary Policy (10 studiepoeng) 10
ECON4330 - International Macroeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON4335 - The Economics of Banking (10 studiepoeng) 10
ECON4415 - International Trade (10 studiepoeng) 10
ECON4510 - Finance Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON4620 - Public Economics I (10 studiepoeng) 10
ECON4622 - Public Economics II (10 studiepoeng) 10
ECON4624 - Empirical Public Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4640 - Political Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4715 - Labour Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4725 - Population Health (10 studiepoeng) 10
ECON4820 - Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON4910 - Environmental Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4912 - Environmental, resource and energy economics for less developed countries (10 studiepoeng) 10
ECON4915 - Development Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4918 - Economics of Conflict (10 studiepoeng) 10
ECON4921 - Institutions and Economic Systems (10 studiepoeng) 10
ECON4925 - Resource Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4951 - Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON5106 - Advanced Applied Econometrics (15 studiepoeng) 15
ECON5200 - Advanced Microeconomics (15 studiepoeng) 15
ECON5300 - Advanced Macroeconomic Theory (15 studiepoeng) 15
ECON9010 - Theory of Science for Economists (5 studiepoeng) 5
ECON9104 - Topics in Econometrics (5 studiepoeng) 5
ECON9106 - Advanced Applied Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON9200 - Advanced Microeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON9203 - Topics in Microeconomic Theory (5 studiepoeng) 5
ECON9260 - Topics in Behavioural Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9300 - Advanced Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON9306 - Topics in Macroeconomic Growth and Development (5 studiepoeng) 5
ECON9311 - Macroeconomic Topics (5 studiepoeng) 5
ECON9312 - Macroeconomic Topics: Heterogeneity (5 studiepoeng) 5
ECON9401 - Quantitative Research in International Trade (5 studiepoeng) 5
ECON9620 - Topics in public economics (5 studiepoeng) 5
ECON9715 - Topics in Labour Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9826 - Topics in Industrial Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9912 - Topics in Environmental and Resource Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9915 - Topics in Development and Political Economics (5 studiepoeng) 5