Lokal rutine for fratredelse ved Klinmed


Oppsigelse fra arbeidstaker

Oppgave Ansvar
Oppsigelse sendes nærmeste leder Ansatt
Oppsigelsen videresendes til personal Leder
Oppsigelse registreres i ePhorte Personal
Svarbrev til den ansatte, vedlagt skjema for fratredelse Personal
Utfylt skjema for fratredelse, signert av leder med BDM, returneres til personal. Her angis særskilt hvorvidt IT-utstyr (kontor-PC, laptop, nettbrett) skal tilbakeleveres eller disponeres av etterfølger i stillingen. Adm. koordinator/leder
Melding til Seksjon for lønn om opphør av lønn, oversendelse av fratredelsesskjema i ePhorte. Kopimottaker: lokal IT/innkjøp for informasjon om tilbakelevering/omdisponering av IT-utstyr samt opphør av brukerkonto mv. Personal
Melding om opphør av tilgang til fagsystemer (ePhorte, SAP, FS, Basware, Vortex mv) Leder
Kontroller at HR-portalen er oppdatert og at saker i ePhorte overføres til andre Leder
Tilbakelevering av nøkler og annet utstyr Leder
Sluttsamtale Leder

Kontraktsutløp - midlertidig ansatte

Oppgave Ansvar
Ved ansettelse over ett år - varsel om fratredelse til ansatt, vedlagt skjema for fratredelse Personal
Utfylt skjema for fratredelse, signert av leder med BDM, returneres til personal. Her angis særskilt hvorvidt IT-utstyr (kontor-PC, laptop, nettbrett) skal tilbakeleveres eller disponeres av etterfølger i stillingen Adm koordinator/leder
Melding til Seksjon for lønn om opphør av lønn, oversendelse av fratredelsesskjema i ePhorte. Kopimottaker: lokal IT/innkjøp  for informasjon om tilbakelevering/omdisponering av IT-utstyr samt opphør av brukerkonto mv. Personal
Melding om opphør av tilgang til fagsystemer (ePhorte, SAP, FS, Basware, Vortex mv) Leder
Kontroller at HR-portalen er oppdatert og at saker i ePhorte overføres til andre Leder
Tilbakelevering av nøkler og annet utstyr Leder
Sluttsamtale Leder

Oppsigelse ved overtallighet

Se interne rutiner for kartlegging, forhåndsvarsel om oppsigelse mv.

Publisert 9. nov. 2015 11:04 - Sist endret 13. feb. 2017 12:58