English version of this page

Fratredelsesrutiner

Fratredelsesrutiner ved oppsigelse og pensjon

Generell rutine ved fratredelse

  1. Den ansatte sier opp sin stilling skriftlig og sender oppsigelsesbrevet til nærmeste leder. Frister:
  2. Leder påtegner oppsigelsen og sender den videre til det lokale personaladministrative nivået.
  3. Personalkonsulenten skriver et svarbrev og legger ved skjemaet melding om fratredelse (word) - nynorsk (word) - engelsk (word) som den ansatte fyller ut sammen med nærmeste leder og returnerer til personalkonsulenten i siste arbeidsuke.
  4. Personalkonsulenten sender melding om opphør av lønn og utfylt melding om fratredelse til Seksjon for lønn.
  5. For ansatte som fratrer en lederstilling eller for økonomikonsulenter/ superbrukere med tilgang til Tableau fyller leder ut nettskjemaet sletting av systemtilganger og myndigheter.

Selvbetjeningsportalen: En ansattes tilgang til og synlighet for leder i selvbetjeningsportalen opphører når sluttdato for fast eller midlertidig ansettelse er passert.

Lokale rutiner ved fratredelse

Følgende enheter har utfyllende rutiner ved fratredelser: