Behandling og oppfølging av refusjoner fra NAV

Refusjon av ytelser fra NAV administreres sentralt av Gruppe for fravær og NAV-refusjoner.

Merk: Dokumentasjon om fravær må sendes løpende til Gruppe for fravær og NAV-refusjoner da den må være mottatt av NAV senest 3 måneder etter at fraværet startet.

Sykepenger

Når en ansatt er syk

Foreldrepenger

Når en ansatt får eller adopterer barn

Omsorgspenger

Når en ansattes barn er alminnelig syk

Pleiepenger og opplæringspenger

Når en ansatt pleier et alvorlig sykt barn eller en nærstående i livets sluttfase

Regelverk

Skjema

Kontakt