Bolig for internasjonale forskere

Internasjonale forskere trenger ofte assistanse med å finne egnet bolig. Alternativene avhenger av oppholdets lengde, forskerens tilknytning til UiO og om vedkommende har med seg familie.

Jo tidligere boligsøket starter, jo større er sjansene for å finne gode løsninger!

Merk: Hvis forskeren skal søke om norsk fødselsnummer, krever Skatteetaten 6-måneders-boligkontrakt.

Boliger via UiO

Kontraktsperiode: minimum 2 måneder til maksimum 12 måneder


Boliger på det private markedet

Oppnevnte bestillere har mottatt en epost sendt fra nettskjemaet "Bestilling av forskerbolig" med beskrivelse av fremgangsmåte. Kontakt Forskerboligkontoret om du ikke finner den igjen.