English version of this page

Mottak av nyansatte og gjester fra utlandet

Mottak av nyansatte og gjester fra utlandet ved UiO skjer i samarbeid mellom mottakende enhet og International Staff Mobility Office (ISMO). Her finner du rutiner for dette samarbeidet, tjenester som ISMO tilbyr og utfyllende lokale mottaksrutiner som gjelder ved enkelte enheter.

Aktuelt fra ISMO

Hold deg oppdatert!

ISMO sender jevnlig ut informasjon som er nyttig for vertskapsaktører.

Kontakt

Venter du en ansatt eller gjest fra utlandet og trenger hjelp eller råd ?

Lokale mottaksrutiner

Følgende enheter har utfyllende mottaksrutiner for ansatte og gjester fra utlandet: