English version of this page

Mottak av nyansatte og gjester fra utlandet

Hva må ordnes før ankomst?

Hva må ordnes etter ankomst?

Lokale mottaksrutiner

Følgende enheter har utfyllende mottaksrutiner for ansatte og gjester fra utlandet:

Arrangementer

Fra sentralt hold organiseres det arrangementer og kurs som er spesielt rettet mot internasjonale forskere.

Se også