Personvernkontakter

I forbindelse med nytt personvernregelverk har UiO opprettet personvernkontakter på alle enheter ved UiO. Her finner du en liste over kontaktpunkt på din enhet.

Innhold

Fakultet                                                                    

E-post

Det medisinske fakultet

personvernkontakt@medisin.uio.no

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

personvernkontakt@mn.uio.no

Det odontologiske fakultet

personvernkontakt@odont.uio.no

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

personvernkontakt@uv.uio.no

ISP

personvernkontakt@isp.uio.no

CEMO

personvernkontakt@cemo.uio.no

ILS

personvernkontakt@ils.uio.no

IPED

personvernkontakt@iped.uio.no

LINK

personvernkontakt@link.uio.no

Det juridiske fakultet

personvernkontakt@jus.uio.no

Det teologiske fakultet

personvernkontakt@teologi.uio.no

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emil Bæk Holland
Det humanistiske fakultet personvernkontakt@hf.uio.no

IKOS

personvernkontakt@ikos.uio.no

ILOS

kirsti.sellevold@ilos.uio.no

 

Sentraladministrasjonen                                                                                                                 E-post
Avdeling for forsningsadministrasjon (FADM)

kristin.flagstad@admin.uio.no

Avdeling for studieadministrasjon (SADM) personvernkontakt-studieavdelingen@admin.uio.no
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS) personvernkontakt-kommunikasjon@admin.uio.no
Avdeling for administrativ støtte (ADS) personvernkontakt-ads@admin.uio.no
Avdeling for personalstøtte (AP) Roger Markgraf-Bye
UiO:Ledelsen og støtteenheter / SKAIT  
Sentere                                            E-post
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) personvernkontakt@usit.uio.no
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) Liv Sæther
Senter for utvikling og miljø personvernkontakt@sum.uio.no
UiO:Livsvitenskap personvernkontakt@lifescience.uio.no
Museum/bibliotek                                                        E-post
Kulturhistorisk museum personvernkontakt@khm.uio.no
Naturhistorisk museum personvernkontakt-nhm@nhm.uio.no
Universitetsbiblioteket personvernkontakt@ub.uio.no
Publisert 7. feb. 2019 11:02 - Sist endret 9. aug. 2021 14:38